Norsk Friluftsliv er skuffet over friluftssatsingen som forsvant

norsk natur

24. juli i år lanserte regjeringen en ambisiøs handlingsplan for friluftsliv. Den signaliserte en satsing på friluftsliv som virkemiddel for å bedre folkehelsa. I statsbudsjettet for 2019 har satsing blitt til kutt. Norsk Friluftsliv er skuffet.

– Kuttene rammer først og fremst tiltak i statlig sikrede friluftsområder. Dette er trist, da sikring av god tilgang på naturområder hvor folk kan gå tur og drive annet friluftsliv, er helt sentralt om vi skal få flere i aktivitet, sier Erling Lae, som er styreleder i paraplyorganisasjonen for 17 norske friluftslivsorganisasjoner, Norsk Friluftsliv.

Går imot Stortinget om aktivitet i skolen
Stortingets vedtak om at det skal innføres en times fysisk aktivitet daglig i skolen, blir også motarbeidet i budsjettet. Regjeringens begrunnelse er at vedtaket om fysisk aktivitet passer dårlig sammen med det profesjonelle handlingsrommet for lærerprofesjonen.

Les også:  Rives ut av butikkhyllene: – Etterspørselen vil ingen ende ta

Norsk Friluftsliv mener kravet om mer aktivitet i skolen i praksis torpederes av regjeringen.

– Senest i forrige uke kom det ny dokumentasjon på at skoleelever i Norge sitter alt for mye i ro. Den økte stillesittingen vi ser i samfunnet i dag er et massivt samfunnsproblem, som regjeringen burde ta på alvor, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Kutter i sykkelsatsing
Regjeringens sykkelsatsing får også et kraftig kutt sammenliknet med 2018. Sykkelanlegg langs riksveier kuttes med hele 40 millioner kroner sammenlignet med i fjor.

Les også:  Sortland: Sterk Ap-kritikk av Høyre i Kleiva-saken

I posten for riksveiinvesteringer knyttet til bymiljø- og byvekstavtaler i 2019 har regjeringen kuttet med 120 millioner.

– Regjeringen svikter nå syklistene, en prioritering som ikke bare er til hinder for å bedre folkehelsa, men som også er en brems i arbeidet for å nå klimamålene, sier Lasse Heimdal.

Norsk Friluftsliv oppgitt
Økt satsing på friluftsliv er et av de rimeligste virkemidlene vi har for å forebygge uhelse, og dermed også senke helseutgiftene her i landet. Når dette nå ikke gjenspeiles i statsbudsjettet, vises det til en ekstra satsing på 20 millioner til friluftsliv, som kom med spillemidlene i vår.

Les også:  Skolebrødets dag markeres over hele landet fredag 21. juni

– I lys av at helseutgiftene i fjor økte med 2.312 kroner pr innbygger, blir fire kroner ekstra per innbygger i spillemidler lite for å øke befolkningens aktivitetsnivå. Her må det helt andre grep til. Hvor ble det av satsingen?, spør Lasse Heimdal.

Da handlingsplanen for friluftslivet kom, varslet Norsk Friluftsliv sine medlemsorganisasjoner, med 100.000 frivillige medarbeidere, om en mobilisering for en større satsing på friluftsliv og folkehelse.

– Denne ekstra satsingen må vi nå i beste fall utsette, uttaler Heimdal.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.