Nå er kompensasjonsordningen åpen for søknader for juni og juli

kalkulator

Foretak med betydelig omsetningsfall i juni og juli kan nå søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen for næringslivet.

For fire måneder siden åpnet nettportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet, kompensasjonsordning.no. Siden har over 60.000 foretak med stort omsetningsfall mottatt tilskudd fra ordningen. Til sammen har Skatteetaten utbetalt 4,9 milliarder kroner i tilskudd så langt.

– Frem til nå har ordningen behandlet søknader om tilskudd for månedene mars, april og mai. I helgen åpnet portalen for søknader for juni og juli. Søknadsskjema og mer informasjon finner du på kompensasjonsordning.no, forteller Odd Woxholt, som er ansvarlig for kompensasjonsordningen for næringslivet i Skatteetaten.

Les også:  Vil NFT-markedet komme seg i 2024?

Han minner om at søknadsfristen for månedene juni, juli og august er 31. oktober. Søknadsfristen for mars, april og mai var 31. juli.

Endringer i ordningen
Da kompensasjonsordningen før sommerferien ble forlenget med tre måneder, kom det også noen endringer. Mens kravet tidligere var at minst én ansatt måtte ha fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020, er kravet endret til at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020. Ordningen er tidligere blitt justert slik at den treffer sesongbedrifter bedre.

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

Egenandelen er tatt bort
Egenandelen i kompensasjonsordningen som var 10.000 kroner for mars og 5.000 kroner for april, er tatt bort.

Maksimalt tilskudd for juni og juli er per kalendermåned 70 millioner kroner. I august er maksimalt tilskudd redusert til 50 millioner kroner. Kompensasjonsgraden av kostnadene er 70 prosent i juni og juli og 50 prosent i august.

Kontroller før og etter utbetaling
Skatteetaten gjennomfører kontroller av foretak både før og etter utbetaling av tilskudd. I tillegg samarbeider Skatteetaten med Økokrim og bankene, og får viktige innspill fra andre offentlige etater som politiet, NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet og fra de sju A-krimsentrene, som er et tverretatlig samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV. Også tips fra publikum er viktig.

Les også:  Vil NFT-markedet komme seg i 2024?

Skatteetaten har krevd tilskudd tilbakebetalt i omtrent 3.000 saker siden kompensasjonsordningen startet. I overkant av 16.000 søknader er avslått.

Opplysninger om foretak som har fått tilskudd blir offentliggjort i en egen innsynsløsning på Skatteetatens nettsider.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.