Mer penger til vedlikehold av veiene

naf

NAF krever at mer penger må brukes til vedlikehold av veiene og ønsker tiltak som vi gjøre det billigere å bygge ut nye motorveier. – Det vil frigjøre sårt trengte midler til vedlikehold og fornying, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

NAF støtter tiltak som vil få ned bompenger og utbyggingskostnader, og gir lavere ulykkesrisiko enn dagens standard for motorveiprosjekter.

Etter dagens standard kan man bygge smal 4-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t ned til så lave trafikkmengder som 6000 ÅDT (årsdøgntrafikk). Det er på disse veiene NAF mener det kan innføres en ny standard, men 2/3-felts vei og fartsgrense 90 km/t. På de mest trafikkerte veiene med trafikkmengde over 15 000 ÅDT mener NAF det fortsatt må bygges firefelts motorvei med 110 km/t. 

Les også:  LESERINNLEGG: Nei til flere amerikanske baser i Norge!

– Disse tiltakene vil kutte kostnader betydelig. Det betyr lavere bompenger for folk når det bygges ny vei, og derfor mer nytte av veien fordi flere kan bruke den, sier Ryste.

NAF mener at ved å få mer for pengene når det bygges motorvei, kan veimidlene fordeles bedre. Behovene er enorme, etterslepet på norske veier er beregnet til om lag 100 milliarder. Samtidig tar staten inn milliarder i bompenger for å finansiere utbyggingsprosjekter.

Les også:  Stenger Rishatt-tunnelen på dagtid

– Ved å bygge klokere kan vi nå flere mål samtidig, ivareta både fremkommelighet og kutte kostnader. Pengene spart må brukes på vedlikehold, sier Ryste.

Endringene i veistandarder, veinormalene, foreslås i et felles brev fra NAF sammen med Naturvernforbundet og Bondelaget.

– Svært mange av de store, ulykkesbelastede strekningene er nå fullført med høy standard. Når vi spør folk hva de ønsker politikerne skal prioritere, er det mange flere som svarer vedlikehold enn de som ber om nybygging av vei, sier Ryste.

Les også:  Seier for frivilligheten: Frivillige får ta transportoppdrag uten løyve

Norske veier skriker etter vedlikehold. Samtidig viser undersøkelser at kvaliteten på det norske veinettet har gått ned de siste to årene. Dårlig vedlikehold og manglende rassikring gjør at folk føler seg utrygge på veien.

– Vi ønsker at fremtidige veiprosjekter skal gi maks uttelling på trafikksikkerhet og fremkommelighet, samtidig som vi får mer for pengene, mindre støy og lavere klimagassutslipp. Det gjør det også mulig å prioritere vedlikehold i Distrikts-Norge, der folk er aller mest bekymret for manglende veivedlikehold, sier Ryste.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.