ANNONSE: 7 sektorer å satse på nå

Dagens geopolitske klima med krig i Europa, og sentralbanker verden over som skrur opp renten har ført til stagnasjon i aksjemarkedet. Det er den skyhøye inflasjonen som nå driver sentralbankene til å skru opp rentene. Den brede oppgangen vi så i 2021 har forsvunnet og aksjemarkedet har falt fra toppene vi så mot slutten av fjoråret. Her er likevel noen sektorer som kan være verdt å satse på gitt disse forholdene:

Bankaksjer.

Bankaksjer har en tendens til å stige i takt med at rentene stiger. En renteøkning gjør godt for bunnlinjen hos bankene fordi det fører til bedre rentemargin.  Bankene vil nemlig kunne øke utlånsrenten mer i forhold til innskuddsrenten. Både Amerikanske banker og Europeiske bankaksjer ser ut til å kunne få et kursløft framover. 

Aksjer knyttet til næringsmiddelindustrien

Krigen mellom Russland og Ukraina har ført til stigende matpriser verden over. Det er fordi både Russlang og Ukraina er store eksportører av basis matvarer som ulike typer korn og olje. Det forventes knapphet på disse varene framover og følgelig enda høyere priser. Dette kan aksjer som er knyttet til næringsmiddelindustrien tjene på, og det forventes at disse vil stige i kurs. Aksjer knyttet til næringsmiddelindustrien er også mindre utsatt for negative innvirkninger som følge av høy inflasjon, da matvarer er noe alle må ha. 

Les også:  ANNONSE: Kredittium hjelper deg med å sammenligne lån på 5000

Aksjer knyttet til kosmetikk

Nylig har EU endret mange av sine reguleringer knyttet til kosmetikkindustrien. Reglene for bruk av ulike ingredienser i produktene har vært uklare og sammefløket. Det har også vært sprikende regler i de ulike landene, noe som har gjort det vanskelig for produsenter og konsumenter å forholde seg til. Det prøver EU-kommisjonen nå å rydde opp i. Blant annet har flere ingredienser nylig blitt lagt til i EUs CosIng database. Blant disse finner vi CBD, som er en ingrediens avledet fra Cannabis. En opprydding og klargøring av EU’s forskrifter kan føre til et oppsving for flere ledende kosmetikkindustrien og følgende større lønnsomhet. 

Olje- og gassaksjer

Russland er en av verdens største eksportører av olje og gass. Russland står alene for 40% av gassen som brukes i Europa. Etter invasjonen av Ukraina har flere land, blant andre Storbritannia og USA, stoppet importen av russisk olje. Også de øvrige landene i Europa tar sikte på å gjøre seg mindre avhengige av Russisk gass og olje. På kort sikt ønsker Europa nå å importere mer olje og gass fra blant andre Norge samtidig som det skal satses på utbygging av grønne energikilder. Krigsutbruddet og sanksjonene har ført til at prisene på olje og gass har gått til himmels i løpet av de siste par ukene, noe som olje- og gasselskapene tjener godt på. Investorer som kjøper disse aksjene kan vente seg gode utbytter framover. 

Les også:  ANNONSE: Kredittium hjelper deg med å sammenligne lån på 5000

Metaller og våpenindustri

En annen følge av Russlands invasjon av Ukraina er Europeiske lands økende satsing på militært utstyr. Bare tyskland alene har bestemt seg for å styrke sitt militære med 100 millarder Euro. Også EU’s øvrige land har bestemt seg for å ruste opp. En slik satsning vil føre til økende etterspørsel til alle som leverer til våpenindustrien, inkludert prisen på metaller som inngår i produksjonen. Flere gruveselskaper har steget i verdi de siste ukene. 

Aksjer knyttet til det grønne skiftet

Les også:  ANNONSE: Kredittium hjelper deg med å sammenligne lån på 5000

I takt med at russisk olje og gass nå skal fases ut i Europa, må energien erstattes med andre  energikilder. Mange mener at krigen og sanksjonene som nå pågår vil være en katalysator for det grønne skiftet, med økt utbygging og satsing på grønne energikilder. Følgelig kan mange grønne energiaksjer få seg en opptur i den nærmeste framtiden. Dette omfatter blant annet selskaper som driver innenfor solenergi, vind og bølgeenergi. 

Tips og råd når du skal investere i aksjer

Å investere i enkeltaksjer er alltid forbundet med en vesentlig risiko. Du bør derfor aldri investere mer i aksjer enn du har råd til å tape. Ikke sats alt på en eller noen få aksjer. Prøv å investere så bredt som mulig. Slik reduserer du sjansen for å tape penger. Alternativt kan du investere i ett eller flere fond som har en bredere portefølje av selskaper. Husk også at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidige gevinster. Før du investerer bør du innhente informasjon fra så mange pålitelige kilder som mulig og gjøre dine egne vurderinger. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.