Medietilsynet ga fire gebyr for lovbrudd i 2019

tv

Tre lokalradiostasjoner og én lokal tv-stasjon fikk gebyr fra Medietilsynet for lovbrudd i 2019. – Vi gir råd og veiledning fremfor sanksjoner når det er hensiktsmessig, men i noen tilfeller er det nødvendig med sterkere reaksjoner, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

De tre lokale radiostasjonene Norsk Lokalkringkasting (Hallo Ski), Radio Hurum og Asker og Bærum Lokalradio (New Norwegian Music)  for brudd på konsesjonsvilkårene for å sende lokalradio på FM i storbyene.

Les også:  7 av 10 mener man bør ta hensyn til miljøet ved oppussing

Radiokanalene klaget på vedtaket til Medietilsynet, som opprettholdt vedtaket og sendte saken videre til Medieklagenemda. Sakene er fortsatt til behandling der.

Rett før jul i fjor fikk den lokale tv-kanalen TV Vest et gebyr på 10 000 kroner etter at kanalen sendte politisk reklame for to politiske partier under valgkampen i forkant av lokalvalget høsten 2019.

– Ifølge kringkastingsloven er det ikke tillatt å sende reklame for livssyn og politikk på tv i Norge. TV Vest har betalt gebyret, og saken er dermed avsluttet fra Medietilsynets side, sier Velsand.

Les også:  VIDEO: Nå feirer Curiosity Rover bursdag på Mars

Medietilsynet har ansvar for at bestemmelser i kringkastingsloven, bildeprogramloven og valgloven blir overholdt. Kringkastingsloven har blant annet regler om reklame, sponsing og produktplassering, vilkår for bruk av radio- og tv-konsesjoner og bestemmelser om allmennkringkasternes forpliktelser.

Bildeprogramloven har blant annet regler om at filmer på kino og programmer i audiovisuelle medietjenester skal aldersmerkes. Tilsynet er også ansvarlig for å påse at valgresultater og prognoser etter valgloven under Stortings- og lokalvalg ikke blir publisert før valglokalene stenger.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.