Medietilsynet ga fire gebyr for lovbrudd i 2019

tv

Tre lokalradiostasjoner og én lokal tv-stasjon fikk gebyr fra Medietilsynet for lovbrudd i 2019. – Vi gir råd og veiledning fremfor sanksjoner når det er hensiktsmessig, men i noen tilfeller er det nødvendig med sterkere reaksjoner, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

De tre lokale radiostasjonene Norsk Lokalkringkasting (Hallo Ski), Radio Hurum og Asker og Bærum Lokalradio (New Norwegian Music)  for brudd på konsesjonsvilkårene for å sende lokalradio på FM i storbyene.

Les også:  Fremtidens trådløse nettverk: Utforskingen av 6G i Norge

Radiokanalene klaget på vedtaket til Medietilsynet, som opprettholdt vedtaket og sendte saken videre til Medieklagenemda. Sakene er fortsatt til behandling der.

Rett før jul i fjor fikk den lokale tv-kanalen TV Vest et gebyr på 10 000 kroner etter at kanalen sendte politisk reklame for to politiske partier under valgkampen i forkant av lokalvalget høsten 2019.

– Ifølge kringkastingsloven er det ikke tillatt å sende reklame for livssyn og politikk på tv i Norge. TV Vest har betalt gebyret, og saken er dermed avsluttet fra Medietilsynets side, sier Velsand.

Les også:  LESERINNLEGG: Eldreombudet avvikles, mens «kjeltringombud» opprettes

Medietilsynet har ansvar for at bestemmelser i kringkastingsloven, bildeprogramloven og valgloven blir overholdt. Kringkastingsloven har blant annet regler om reklame, sponsing og produktplassering, vilkår for bruk av radio- og tv-konsesjoner og bestemmelser om allmennkringkasternes forpliktelser.

Bildeprogramloven har blant annet regler om at filmer på kino og programmer i audiovisuelle medietjenester skal aldersmerkes. Tilsynet er også ansvarlig for å påse at valgresultater og prognoser etter valgloven under Stortings- og lokalvalg ikke blir publisert før valglokalene stenger.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.