Bedre årsresultat enn ventet for Bodø kommune

bodø kommune

Årsresultatet for Bodø kommune forbedret seg med 69 millioner kroner i forhold til regulert budsjett. Årsaken er i hovedsak økte skatteinntekter. Samtidig har driftskostnadene økt i samme periode, melder kommunen.

Foreløpig årsresultat for Bodø kommune 2022 viser et netto driftsresultat før avsetninger ble på 196,5 millioner kroner, noe som er 4 prosent av totale inntekter. Dette er en betydelig forbedring fra 2021 da netto driftsresultat ble 0,9 prosent.

Les også:  Bodø Energi: – Ingen grønn omstilling uten fjernvarme

– Det gode resultatet er gledelig og gir kommunen bedre mulighet til å møte de store investeringsbehovet vi har fremover, blant annet innenfor eldreomsorgen. På grunn av det høye rentenivået er det viktig å ha muligheten til å styrke egenkapitalen i investeringer for å redusere lånebehovet, sier kommunedirektør Kjell Hugvik.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.