Medietilsynet: Bra mangfold men de små sliter

aviser

Norge har et sterkt avsendermangfold, viser en ny rapport fra Medietilsynet. Rapporten om avsendermangfoldet i norske medier er første del av et helt nytt mediemangfoldsregnskap som utvikles av Medietilsynet.

– Det betyr at nordmenn over hele landet har tilgang til en rekke ulike kilder til nyheter, aktualiteter og samfunnsdebatt. Men vi ser at den digitale overgangen er særlig krevende for de små aktørene, og det kan på sikt utfordre mediemangfoldet, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Eierstruktur, antall medietilbydere, geografisk spredning av den redaksjonelle tilstedeværelsen og kjønnsfordelingen blant journalister og redaktører er blant forholdene som er undersøkt.

I løpet av året kommer Medietilsynet med egne rapporter også om innholds- og bruksmangfoldet i det norske mediemarkedet.

– De redaktørstyrte journalistiske mediene er en viktig del av infrastrukturen for demokrati og ytringsfrihet. I en tid der disse mediene utfordres fra mange kanter, er det ekstra viktig å følge utviklingen i mediemangfoldet tett. Dette er derfor en prioritert oppgave for Medietilsynet, sier direktør Mari Velsand.

Les også:  LESERINNLEGG: Besøksbidrag til glede for turister og lokalbefolkning

Medietilsynets rapport om avsendermangfold viser at få medieaktører dekker det regionale nivået.

– Det gjør NRKs regionale tilstedeværelse viktig. NRK har et særlig ansvar for å reflektere det geografiske mangfoldet i Norge, og har også nylig fått ansvar for å dekke tematiske og geografiske blindsoner, sier Velsand.

De fleste norske kommuner dekkes av en lokalavis og ofte også av en lokal kringkaster, viser Medietilsynets rapport. Norge har få geografiske blindsoner, men flere tidligere undersøkelser har vist at Oslo er et unntak.

– Selv om mange av de nasjonale avisene har utgiversted og redaksjon i hovedstaden, har Oslo i liten grad redaksjonell dekning av lokale forhold. At en avis har utgiversted i en kommune er ikke det samme som at den har redaksjonell dekning av lokale forhold og maktstrukturer, sier Velsand.

Les også:  LESERINNLEGG: Ordføreropprør mot regjeringens elbiltvang

Medietilsynets rapport viser en økt konsolidering i det norske avismarkedet de siste årene, som følge av at stadig flere aviser eies av de største aktørene Schibsted, Amedia og Polaris. I lokalradiobransjen samles stadig flere innholdskonsesjoner hos færre eiere.

– Økt eierkonsentrasjon kan være negativt for mediemangfoldet dersom det for eksempel fører til at avisenes innhold blir likere gjennom redaksjonelt samarbeid. Men en konsolidering kan også være positivt for mediemangfoldet. Med et konsern i ryggen kan det være lettere for de mindre aktørene å lykkes i den digitale overgangen, og på den måten trygge sitt fremtidige driftsgrunnlag, sier Velsand.

Les også:  LESERINNLEGG: Nei til flere amerikanske baser i Norge!

Fra 2013 til 2018 hadde aviser utenfor konsern både større opplags- og inntektsfall enn konserneide aviser.

Avsendermangfoldet i det nasjonale radio- og tv-markedet er stabilt, både sett ut fra antall eiere og markedsandeler, viser Medietilsynets rapport.

– Når det er sagt, er det ingen tvil om at de internasjonale strømmetjenestene har opparbeidet seg en solid posisjon i det norske markedet, og at deres markedsandeler øker. Hele den norske mediebransjen møter sterk konkurranse fra globale aktører, sier Velsand.

Den digitale overgangen er fortsatt krevende for mediebransjen, og Medietilsynet er spesielt bekymret for de små aktørene.

– Det lokale avsendermangfoldet er sårbart, og her blir det viktig å følge utviklingen tett framover, sier Velsand.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.