Mange feller å være obs på for nye leietakere

husleie.no

Mange unge leter om sommeren etter sin første leiebolig og ofte kjenner de ikke til rettighetene leietakere har.

– Det er mange «feller» man må være obs på, blant annet «depositumsfella», sier jurist Karen Mellbye i Husleie.no. 

Sommeren er høysesong for inngåelse av leieforhold. Tall fra Husleie.no viser at nesten dobbelt så mange leiekontrakter inngås i juli og august sammenlignet med gjennomsnittet av årets resterende måneder.  

– Mange flytter hjemmefra før første gang i august for å studere. Som ny i leiemarkedet kan det være vanskelig å vite hva man må passe på. Det er derfor lurt å sette seg litt inn i hvilke rettigheter man har som leietaker, sier jurist Karen Mellbye i Husleie.no. 

225 saker om irregulært depositum 
I mange leieforhold inngår et depositum som fungerer som sikkerhet for utleier. Hvis leietaker ikke betaler husleien eller skader leiligheten, kan utleier ha krav på å trekke det fra depositumet når leietaker flytter ut. 

– Det finnes klare regler for depositum. Et depositum maks kan utgjøre seks månedsleier og hvis utleier krever depositum skal det framgå i kontrakten. 
Et depositum skal stå på en sperret depositumskonto i leietaker sitt navn og leietaker skal få rentene fra denne kontoen. Likevel skjer det at utleiere ber leietakere om å sette depositumsbeløpet inn på utleiers vanlige bankkonto. Dette kalles irregulært depositum og er ulovlig, forklarer Mellbye.

Husleietvistutvalget løser tvister mellom utleier og leietaker av bolig. I 2017 fikk de inn 255 saker om irregulært depositum. Det er 23 prosent flere saker enn i 2016. Mange saker gjelder også utkastelse av leietaker.

– Som ny leietaker er det viktig å vite at utleier ikke har lov til å ha depositumspenger stående på sin egen konto. I slike tilfeller kan du som leietaker når som helst kreve pengene tilbake, med forsinkelsesrenter, sier Karen Mellbye. 

– Fortjener en enkel løsning 
Husleie.no har inntrykk av at mange utleiere synes det er komplisert, tidskrevende og dyrt å opprette depositumskonto, og at flere derfor velger en ulovlig løsning med irregulært depositum. Sammen med Easybank har Husleie.no utviklet en enklere depositumskonto som er helintegrert med leiekontrakter på Husleie.no.

– Utleiere og leietakere fortjener en enkel og billig løsning for depositumskonto. Hvis det blir enkelt nok tror vi ytterst få vil benytte irregulært depositum. I vår løsning skjer alt digitalt og depositumskontoen opprettes i samme prosess som signeringen av leiekontrakten, og det hele tar vare noen få klikk, sier administrerende direktør Oddbjørn Berentsen i Easybank.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.