LESERINNLEGG: Symbolsk likestilling eller familiepolitikk som faktisk hjelper?

frp

Det er tydeligvis ingen grenser for hva enkelte politikere vil blande seg opp i. Høyre tar nå til orde for å svarteliste selskaper som ikke oppfyller FNs mål om likestilling.

Av: Silje Hjemdal, likestillingstalsperson i FrP og Sivert Bjørnstad, næringspolitisk talsperson i FrP.

De burde heller støtte FrPs forslag som hjelper familier i hverdagen.

Høyres forslag er kun symbolpolitikk og hjelper ikke noen. De driver tilsynelatende en overbudskamp med regjeringen om hvem som kan ha en mest mulig feministisk likestillingspolitikk. Det fremste verktøyet ser ut til å være svartelister og skam. Mens andre partier vil bruke tid og ressurser på å lage svartelister, vil FrP ha likestillingspolitikk som faktisk virker. Et godt eksempel på det er rullerende barnehageopptak, som vi nettopp har behandlet i Stortinget nå. Denne saken stod FrP omtrent alene om. Med kun et opptak i året tvinges mange foreldre til å ta ulønnet permisjon for å være hjemme med barnet. Det rammer i særlig grad kvinner.

Les også:  LESERINNLEGG: Det rustes til helsestrid i Nord-Norge

Politikere burde heller ha fokus på at dagens foreldrepermisjonsordning hemmer likestillingen. FrP vil at familiene selv skal velge hvordan permisjonen fordeles, etter hvilket behov hver enkelt familie har. Vi inviterer Høyre med på FrPs forslag om å droppe tredelingen av foreldrepermisjonen. Dessverre ser vi at dagens ordning medfører at kvinner tar ut ulønnet permisjon. Det er dårlig likestillingspolitikk og en politikk som fratar familiene valgfrihet.

Les også:  LESERINNLEGG: Norsk bistand gir ikke verdens fattige økt velstand

Vi mener at en offentlig svarteliste av selskaper som ikke har gjort noe ulovlig er svært uheldig og nok et eksempel på sløsesløseri av skattebetalernes penger. Det er betimelig å spørre hvordan svartelistene skal brukes.

Hvis de skal brukes til å sverte og straffe bedrifter, så må bedriftene forvente å ha sin rettsikkerhet ivaretatt. Er det i så fall rett bruk av skattebetalernes penger? Denne listen må settes opp av noen. Hvem skal det være? Om det skal være embetsverket kan man jo forestille seg at det er et administrativt vedtak som ligger til grunn. Hva skjer om en bedrift er uenig med vedtaket? Skal det være en klageinstans? Kan dette vedtaket påklages? Finnes det ikke viktigere prioriteringer for politikere enn dette?

Les også:  Sex uten samtykke: AUF Nordland fikk gjennomslag i Arbeiderpartiet

Mens Høyre fremmer symbolpolitikk foreslår FrP flere konkrete forslag for å hjelpe familiene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.