Lektorandelen i videregående skole har stupt

læring lærer klasse

I 1970 var 70 prosent av de som underviser i videregående skole lektorer, mens andelen hadde sunket til 40 prosent i 2018. I tillegg er det store forskjeller i lektortetthet fra fylke til fylke.

Dersom det ikke tas grep vil situasjonen forverres de neste 10-20 årene, viser en fersk rapport fra Menon.

Rapporten er laget på oppdrag fra Akademikerne, og funnene gir grunn til bekymring. Akademikerne mener det må gjøres grep for å få lektorandelen i videregående skole opp.

Les også:  LESERINNLEGG: Tør regjeringspartiene støtte egne valgløfter?

– Dagens elever møter et arbeidsliv som blir mer og mer komplekst, og krever høyere og høyere kompetanse. Vi trenger lærere med lang utdanning for å forberede dem best mulig, sier leder i Akademikerne kommune, Jan Olav Birkenhagen.

Rapporten viser at det er store forskjeller i lektortetthet fra fylke til fylke. Oslo har den høyeste andelen (58 prosent), mens Finnmark har lavest andel lektorer i videregående skole (27 prosent).

Les også:  Historisk lønnsoppgjør i frontfaget

Det gir imidlertid et riktigere bilde av situasjonen dersom man tar andelen yrkesfagelever med i beregningen. Dette fordi yrkesfagelever har flere fag som ikke krever lektorkompetanse i undervisningen. Når man tar høyde for andelen yrkesfagelever kommer Akershus, Troms og Trøndelag best ut, mens Telemark, Møre og Romsdal og Vestfold scorer dårligst.

– Det er uheldig at elevene forskjellsbehandles når det gjelder undervisningskompetanse. Det er dokumentert at faglig trygge lærere løfter elevene og bidrar til sosial mobilitet. Vi vet også at et godt faglig læringsmiljø er den beste oppskriften for et godt psykososialt læringsmiljø, sier Birkenhagen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.