Legekrisen: Kvart million nordmenn venter på å bytte fastlege

lege

Som en del av fastlegeordningen har pasienter rett til å bytte fastlege. Men hvor reell er denne retten? Legelisten.no har, i samarbeid med førsteamanuensis Helge Skirbekk ved Universitetet i Oslo, undersøkt dette.

Rapporten, som nå er publisert, viser at det i 150 kommuner i Norge ikke er noen ledige fastleger å bytte til. Videre står over 250 000 nordmenn på venteliste for å få lov til å bytte fastlege. Og i flere av Norges største byer, inklusive Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Sandnes, er det ingen ledige fastleger.

Rapporten viser videre at mange av de som står på venteliste må regne med å vente lenge før de får komme til den nye legen:

  • 70 000 nordmenn står på venteliste hos fastleger der ventetiden er beregnet å være mellom 1 og 2 år
  • Ytterligere 70 000 nordmenn står på venteliste hos fastleger der ventetiden er beregnet å være mellom 2 og 4 år
  • Nesten 40 000 nordmenn står på venteliste hos fastleger der ventetiden er beregnet å være lenger enn 4 år
Les også:  Glad for endelig beslutning på Helgeland

Rapporten inneholder data om hvordan fastlegesituasjonen er i hvert fylke og i hver enkelt kommune i Norge. I mange kommuner og byer i Norge er ikke pasienters mulighet til å bytte fastlege reell. Retten til å bytte fastlege ser ut til å gradvis bli erstattet med en rett til å stille seg på venteliste. Og ventelistene er i mange tilfeller flere år lange.

Daglig leder i Legelisten.no, Lars Haakon Søraas, sier:

– Fastlegen er for mange den viktigste helsekontakten de har. Å ha god kjemi og kommunikasjon med fastlegen er avgjørende og derfor er en viktig rettighet i fastlegeordningen at pasienter kan bytte fastlege. Denne rettigheten ser nå ut til å gradvis bli borte for pasienter, og heller bli erstattet med en rett til å stille seg på venteliste. Det er ikke en god utvikling for pasienter.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

– For noen grupper er dette spesielt alvorlig. Spesielt for eldre og andre med store helseutfordringer, så haster det å få byttet fastlege dersom man idag ikke har et godt forhold til sin nåværende lege. Å måtte vente i flere år for å få en ny lege er helt uakseptabelt.

Rapporten avdekker også store geografiske variasjoner. I mange kommuner finnes ingen ledige fastleger, mens i andre, som i Oslo, Asker og Bærum, er det mange ledige leger å velge mellom. Rapporten inneholder data for alle kommuner i Norge hvor det er minst en fastlege. Data på kommunenivå inkluderer antallet fastleger, fordelt på estimert ventetid, og antall pasienter som venter på å bytte fastlege, fordelt på hvor lenge de må regne med å vente.

Helge Skirbekk, som forsker på tillit i helsevesenet, kommenterer:

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

– Et godt tillitsforhold mellom lege og pasient er avgjørende for korrekt diagnostisering og for at pasienter skal følge anbefalingene og rådene de får fra legen. Mange pasienter har heldigvis høy tillit til sin fastlege. Men det er også en del som ikke har det. For dem kan det gå ut over egen helse dersom de pga. lange ventelister må ta til takke med en lege de ikke tør eller vil diskutere helseutfordringer med.

– Lange ventetider kan også gå ut over folks tillit til hele fastlegeordningen. De som opplever å ha et ugreit forhold til sin fastlege, og som ikke får byttet, kan se seg nødt til å gå til private aktører og betale av egen lomme. De kan føle at fastlegeordningen ikke fungerer for dem, sier Helge Skirbekk.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.