Lanserte informasjonsprogram for å hindre spebarnsvold – Nå veiledes foreldre over hele landet

Stine Sofies Stiftelse

Det er vondt å tenke på, men vold mot de minste barna skjer. Nå bruker 2 av 3 av helsestasjoner og sykehus i Norge Stine Sofies Foreldrepakke til å veilede småbarnsforeldre i å håndtere krevende situasjoner.

1. oktober 2019 lanserte Stine Sofies Stiftelse et gratis informasjonsprogram for å styrke foreldrerollen og gi støtte og verktøy til å håndtere utfordringer som alle foreldre kan møte. Etter to år har helsepersonell over hele landet tatt i bruk programmet når de veileder blivende og nybakte foreldre.

‒ Når vold mot de minste barna utøves, handler voldsutøver som oftest i affekt og som konsekvens av mye stress, lite søvn og mye barnegråt. Konkrete strategier for nettopp slike krevende situasjoner er en god start, sier Tone Emilie L. Spinnangr, fagrådgiver i Stine Sofies Stiftelse og leder for informasjonsprogrammet Stine Sofie Foreldrepakke.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

‒ At 2 av 3 av landets helsestasjoner og barsel- og nyfødtavdelinger på sykehusene veileder i temaer fra Stine Sofie Foreldrepakke, tror vi vil medføre at flere foreldre tar trygge valg i situasjoner der sinne og frustrasjon oppstår, sier hun.

Stine Sofie Foreldrepakke tar opp vanlige problemstillinger alle småbarnsforeldre kan møte. Innholdet er utformet som 10 smarte tips, og er utviklet i samarbeid med helsepersonell og andre fagfolk som også har vært viktige aktører i å gjennomføre programmet. Responsen har vært veldig positiv.

– Vi får tilbakemeldinger om at 10 smarte tips har tilrettelagt for gode samtaler mellom fagfolk og foreldre. Tipsene har også gjort det lettere å ta opp temaer som kan oppleves som vanskelig å snakke om, sier Spinnangr.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

– Temaer som gråt, søvn, frustrasjon, hjernebygging, tilknytning og bevissthet rundt egen oppvekst bidrar til at foreldre er bedre forberedt til å håndtere krevende situasjoner, forklarer hun og legger til at innholdet er forskningsbasert og bygger på nasjonale retningslinjer for svangerskap, barsel og helsestasjon.

– Det fødes om lag 57 000 barn i Norge årlig. Når nærmere halvparten av alle barsel- eller nyfødtavdelinger benytter Stine Sofie Foreldrepakke i veiledning, mottar nybakte foreldre kvalitetssikret informasjon de kan stole på, sier hun.

At det har blitt lettere å snakke om tematikken er også synlig gjennom Foreldresupport, en viktig del av Stine Sofie Foreldrepakke. Den døgnåpne telefon- og chattetjenesten, som drives samme med Mental Helse, har siden starten i mars 2020 besvart nærmere 15 000 henvendelser fra foreldre.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

‒ Dette viser nødvendigheten av å gi støtte og veiledning når foreldrerollen blir krevende – døgnet rundt, sier Spinnangr.

Informasjonsprogrammet kommer med en egen foreldrebok, app og veileder samt dukke til helsepersonell. På nettsiden www.10smartetips.no har alle foreldre tilgang til viktig informasjon og filmer som kan styrke dem i foreldrerollen. På sikt er målet at informasjonsprogrammet brukes av alle helsestasjoner og barsel- og nyfødtavdelinger i Norge.

– Alle barn fortjener en trygg og god start på livet. Å gi foreldre helt konkrete verktøy de kan bruke når foreldrerollen blir skikkelig krevende, er en god start, avslutter Tone Emilie L. Spinnangr.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.