Kulturminnefondets tildeling nr. 8000 går til Folkets hus i Sulitjelma: Får 1,3 millioner kulturminnekroner

kulturminnefondet

Folkets Hus i Sulitjelma ble bygd i 1926 etter mange års planlegging og innsamling av penger. Bygningen forvaltes i dag av Folkets hus venner Sulitjelma, en frivillig organisasjon. 

Denne ganger er det Kulturminnefondet som bidrar med pengene. Styret i Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd på inntil kroner 1 300 000 slik at taket kan demonteres og repareres og skiferstein omlegges. 

– Dette er også Kulturminnefondets tilskudd nummer 8000 i vårt jubileumsår. Det er veldig fint at vi kan markere dette i Sulitjelma, sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet.

– Ambisjonen med å reparere kulturminnet, slik at Folkets hus fortsatt kan være storstua for kultur i Sulitjelma er noe vi i Kulturminnefondet berømmer, sier Tine Sundtoft som er styreleder i Kulturminnefondet. Vår erfaring er at vern og aktiv bruk må gå hånd i hånd når kulturminner skal bevares, legger hun til. 

Kulturminnet er i nesten daglig i bruk av lokalsamfunnet. Folkets hus består nå av kafé, kjøkken, leilighet, storsal, musikksal, pub og ungdomsklubb. Den frivillige organisasjonen har også planer om å sette i stand den ærverdige kinosalen med vel 200 seter i huset, slik at lokalbefolkningen kan ta den i bruk igjen, oppgir de i søknaden til Kulturminnefondet. 

– Folkets hus i Sulitjelma vitner om fremveksten av organisasjonssamfunnet og behovet for forsamlingslokale. At kulturminnet bevares, både ved å bli tatt vare på, men også gjennom bruk er derfor av lokal og nasjonal verdi, sier Sundtoft. 

Tilskudd gis til demontering av skifertak, nye lekter og sløyfer, ny takpapp og reparasjon av eventuelle råteskader i takkonstruksjonen. Det gis også tilskudd til å skifte ut beslag, takrenner og nedløp på Folkets Hus i Sulitjelma.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.