KrF vil ha bedre barselomsorg og helsetjenester til gravide i Nordland

nfk

Nordland KrF vil ha en nasjonal opptrappingsplan for jordmortjenesten for å sikre god oppfølging av gravide og en trygg fødsels- og barselomsorg over hele landet.

– Vi ønsker også at finansieringsmodellen for fødetilbudet må endres fra innsatsstyrt finansiering til rammefinansiering, sier gruppeleder for Kristelig folkeparti i Nordland fylkesting, Ingelin Noresjø.

Nordland KrFs engasjement i saken fremgår av et forslag til uttalelse fra fylkestinget, som ble lagt fram av Ingelin Noresjø i dag.

Under er forslaget i sin helhet:

Bedre barselomsorg og helsetjenester til gravide nå!

 Gode og likeverdige helsetjenester til gravide og fødende er av stor betydning. Norge er, og skal fortsatt være, et av verdens tryggeste land å føde i. Det er flere områder innenfor fødsels- og barselomsorgen som har behov for endringer og forbedringer, spesielt tilknyttet oppfølgingen av kvinner som skal føde. 

Gjennom pandemien har mange kvinner fortalt offentlig om utfordringene med at partner eller ledsager ikke fikk være med under fødsel. Støtten kvinner får gjennom sin partner eller annen ledsager, kan ikke erstattes fullt ut av sykehuspersonell. Samtidig gikk partnere glipp av viktige øyeblikk.

Gang på gang har fagmiljøene slått alarm om beredskapen på fødeavdelingene og manglende jordmordkapasitet spesielt knyttet til perioder med mange fødsler. I følge Jordmorforbundets egen medlemsundersøkelse har over 50 prosent av jordmødrene vurdert å slutte på grunn av arbeidspresset de opplever, og 20 prosent av jordmødrene har redusert stillingen sin av samme årsak. 

Nordland fylkesting mener det må gjennomføres en nasjonal opptrappingsplan for jordmortjenesten for å sikre god oppfølging av gravide og en trygg fødsels- og barselomsorg over hele landet, samt at dagens finansieringsmodell må endres fra innsatsstyrt finansiering til rammefinansiering.

Det nærmer seg kvinnedagen 8. mars. Fylkestinget er opptatt av at likeverdige helsetjenester for gravide samt god barselomsorg er viktige kvinnerettigheter og god familiepolitikk, og må settes på dagsorden i regjering og Storting nå.

Nordland fylkesting mener:

• Det må utarbeides en nasjonal opptrappingsplan for jordmortjenesten for å sikre god oppfølging av gravide og en trygg fødsels- og barselomsorg over hele landet.

•  Finansieringsmodellen for fødetilbudet må endres fra innsatsstyrt finansiering til rammefinansiering.

Please follow and like us:
Pin Share
Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.