Internasjonal opplæring mot økonomisk kriminalitet

politihøgskolen

I 2014 startet den internasjonale organisasjonen OECD arbeidet med etableringen av et «International Academy for Tax and Financial Crime Investigation».

Inger A. E. Coll ved Politihøgskolen er aktivt med i den internasjonale opplæringen mot økonomisk kriminalitet. Også førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim deltar som instruktør.

OECDs initiativ kom i kjølvannet av et internasjonalt toppmøte i Oslo i 2011 som fremhevet at tverretatlig samarbeid er nødvendig for å bekjempe skattekriminalitet og annen økonomisk kriminalitet, med begrepet «Whole of government approach».

Norge har siden oppstarten bidratt med lærerkrefter til akademiet som holder kurs for ansatte i politi, skatteetat, tolletat – og også dommere og departementsansatte fra hele verden. Opprinnelig ble kursene holdt ved Guardia de Finanzas politiskole utenfor Roma, men programmet er nå utvidet til også å omfatte Africa Academy i Kenya, Asia-Pacific Academy i Japan og Latin America Academy i Argentina.

Les også:  Nesten 1 av 3 ligger søvnløse på grunn av økonomien

Inger A. E. Coll er utdannet jurist, har tidligere arbeidet som advokat i Skattekrim, Skatt øst, vært sekretær i Konkursrådet, og har erfaring fra Oslo skifterett og som advokat ved Oslo kemnerkontor. Coll har videre vært tilknyttet Oslo politidistrikt som politifullmektig og trainee, og var medlem av Påtaleanalyseutvalget.

Hun deltok som instruktør på pilotprogrammet i 2014 og har siden fungert som ad hoc lærer ved akademiet i Italia hvert år. I år ble hun også invitert til gjennomføringen av et kurs i Buenos Aires, Argentina der hun var en uke i starten av juli.

Nå er Coll høgskolelektor ved Politihøgskolen, og med i fagteamet med ansvar for økostudiene og studiet «Tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet». Hun er også leder av Norsk Øko-Forum. I 2020 skal hun holde to kurs i Italia, samt et mulig kurs i enten Japan eller Kenya.

Les også:  Altfor mange mangler elsparkesykkel-forsikring

Coll underviser om fratagelse av verdier, herunder inndragning og sikring av aktiva, men også nytten av å bruke andre etaters virkemidler, som f.eks skattlegging av kriminelle inntekter, erstatningskrav og bruk av konkursinstituttet.

– Frem til nå har mer enn 700 deltagere fra mer enn 90 land gjennomført kurs i regi av OECDs Tax Academy. Hovedvekten av disse er fra utviklingsland, men det er også deltagere fra Europa, og Norge har også sendt studenter. Undervisningen fokuserer på beste praksis-anbefalinger, og består av mye gruppearbeid og klassediskusjoner i tillegg til forelesninger. Dette er en god arbeidsform, sier hun.

Coll vektlegger også betydningen av kunnskapsdeling, motivasjon og kontaktnett: 

– Det kan være en trøst å vite at andre land sliter med tilsvarende utfordringer, og kanskje har noen funnet en mulig løsning som andre kan nyttiggjøre seg. Det er veldig motiverende å få delta som instruktør i denne settingen. Man har mulighet til å påvirke hvordan land legger opp strategi for å forebygge og sanksjonere økonomisk kriminalitet. Jeg lærer også mye selv, både fra de andre instruktørene og også fra studentene. Hvert studentkull blir også veldig sammensveiset og bygger et svært viktig kontaktnett for videre operativt arbeid.

Les også:  Brukthandelloven endres: Dette har vi kjempet for i 5 år

– Utvekslingen og treningen med andre land er uvurderlig erfaring for å tilrettelegge våre egne studier. De kriminelle er flinke til å samarbeide på tvers av landegrenser – vi må bli like effektive, samt høste av erfaringene andre gjør seg, sier John Ståle Stamnes, som leder etterforskningsseksjonen ved Politihøgskolens Etter- og videreutdanninger.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.