Innovasjon Norge med utvidet støtte til landbruk og landbruksbaserte næringer

grønnsaker

For å begrense skadevirkningene av koronautbruddet for bedrifter knyttet til landbruket, vil Innovasjon Norge utvide rammene for støtte til investeringer, bedriftsutvikling og vekst.

Tiltakene som nå iverksettes retter seg særlig mot to områder; bedrifter som har tapt marked og omsetning som følge av korona-pandemien, og bedrifter med investeringsprosjekter som har fått betydelige kostnadsøkninger som følge av fallet i kronekursen.

– Innovasjon Norge forvalter ordninger over jordbruksavtalen som er skreddersydde for å utvikle landbruket. Mange av tilleggsnæringene i landbruket opplever nå utfordringer som følge av at de vanlige salgsakanlene er borte eller at tjenester må stenges ned midlertidig. Jeg er glad for at virkemiddelbruken tilpasses slik at den møter de utfordringene som deler av næringen står ovenfor nå, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Les også:  David Beckham blir grill-ambassadør

– Innovasjon Norge skal bidra til å utvikle norsk landbruk, også i vanskelige tider som nå. Tiltakene vi innfører for landbruk og landbrukstilknyttede bedrifter inngår som en del av den ekstrainnsatsen som nå iverksettes for norsk næringsliv i forbindelse med Korona-pandemien, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Mange bedrifter innen lokalmat, landbrukstilknyttet reiseliv, Inn på tunet og i reinnæringen opplever nå bortfall av marked og tap av inntekter som følge av koronapandemien. For denne gruppen innføres det nå tonye tilskuddsordninger.

Den ene ordningen gir bedrifter som har behov for det mulighet til å søke støtte til forprosjekter for å avklarefor eksempel nye markedsmuligheter. Slike forprosjekter kan støttes med inntil 100 prosent av godkjente kostnader, begrenset oppad til 150 000 kroner. 

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Den andre ordningen gir bedrifter mulighet til å søke tilskudd til å gjennomføre nødvendige prosjekter som følge av koronakrisen og bortfall av omsetning og inntekt, som for eksempel å utvikle nye markeder. Slike prosjekter kan støttes med inntil 75 prosent for utviklingskostnader og inntil 50 prosent for fysiske investeringer som er nødvendige for å få gjennomført prosjektet.

Samtidig økes tilskuddssatsene fra 50 prosent til inntil 75 prosent for forprosjekter og hovedprosjekter for bedriftsnettverk. Forstudier kan allerede støttes med inntil 100 prosent.

Innovasjon Norge etablerer samtidig en ordning for tilleggsfinansiering av investeringsprosjekter som har fått vesentlig økning i kostnadene som følge av fall i kronekursen. Dette gjelder eksempelvis driftsbygninger i tradisjonelt landbruk og produksjonsanlegg for lokalmatbedrifter. I særlige tilfeller kan det også vurderes å fravike dagens støttesats på inntil 35 prosent og maksimumsbeløpet på to millioner kroner.

Les også:  LESERINNLEGG: Døgnåpent PCI-senter må på plass!

– Tiltakene vi nå iverksetter har latt seg gjennomføre takket være en rask tilpasning og oppfølging fra myndighetenes side. Dette har gitt oss et utvidet handlingsrom for å bistå berørte bedrifter innenfor landbruk og landbrukstilknyttet virksomhet, sier Håkon Haugli.

Tiltakene for landbruksbedriftene utfyller de generelle tiltakene som Innovasjon Norges har iverksatt overfor norsk næringsliv i forbindelse med korona-pandemien.

Innovasjon Norge oppfordrer alle aktuelle bedrifter til å lese Innovasjon Norges nettsider, eventuelt kontakte Innovasjon Norges kunderådgivere i regionene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.