grønnsaker

Innovasjon Norge med utvidet støtte til landbruk og landbruksbaserte næringer

For å begrense skadevirkningene av koronautbruddet for bedrifter knyttet til landbruket, vil Innovasjon Norge utvide rammene for støtte til investeringer, bedriftsutvikling og vekst. Tiltakene som nå iverksettes retter seg særlig mot to... Les mer »