Innføring av tiltak for vern av kysttorsk og havdeling

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innføre tiltak for styrket vern av kysttorsk og havdeling for alle fartøy over 21 meter som fisker etter torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskaper nord for 62 N.

Tiltakene som nå innføres er omfattet av del I av høringssaken om kysttorsk og havdeling, og erstatter det midlertidige havdelingstiltaket for fartøy som fisker torsk med konvensjonelle redskaper nord for 62 grader N i tidligere Finnmark fylke.

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Flere områder vil nå omfattes av tiltakene, som for de fleste områdene også vil inkludere fiske etter hyse og sei.

Det innføres nå tiltak for å redusere presset på kysttorsken som kan bidra til å gjenoppbygge bestanden, samt bidra til å redusere areal- og redskapskonflikter nord for 62 grader N.

– Tiltakene vi nå innfører skal bidra til å få ned beskatningen av kysttorsk og vil også bidra til å redusere areal- og redskapskonflikter mellom fartøygruppene, samtidig som vi har lagt vekt på landindustriens behov for god tilgang på råstoff. Det er en god skreddersøm for områdene det gjelder, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Les også:  Internasjonal dag for kvinner i maritim næring

Del II av høringen hadde høringsfrist 30. april 2023. Nærings- og fiskeridepartementet vil komme tilbake til oppfølging av del II på et senere tidspunkt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.