I dag melder Norge jernbanen inn i EU

Norsk Jernbaneforbund

I dag klokken 10.00 møter Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund representanter fra Transport- og kommunikasjonskomiteen utenfor Stortinget.

Under møtet overleveres et brev, hvor landets jernbaneansatte noterer med stor beklagelse at et knapt stortingsflertall 31. mai 2021 vedtar en helt unødvendig tilslutning til EUs fjerde jernbanedirektiv.

Stortingsrepresentantene fra Høyre, Venstre, Kristelig folkeparti og Fremskrittspartiet velger dermed å gå mot en samstemt fagbevegelse, og et flertall av lokale folkevalgte.

Jernbanedirektivet innebærer en unødvendig og uforsvarlig myndighetsoverføring fra norske, folkevalgte myndigheter til EU-organer utenfor rekkevidde av norsk demokrati.

Les også:  Norge og Storbritannia forplikter seg til et tettere maritimt samarbeid

Stortingsflertallets feilvurdering vil ikke gagne norsk jernbane og det norske samfunn, men tvert imot tilrettelegge for fortsatt fragmentering og svekking av en kritisk sektor.

Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund har vært konsekvent og tydelig mot denne undergravingen av nasjonal politisk kontroll over vår jernbanesektor.

Med våre medlemmer, og andre fagorganiserte, vil vi fortsatt arbeide for at norsk jernbane, som et samfunnsinstrument, skal være styrt av nasjonale interesser og organer.

Les også:  Klar melding til offshorenæringen i Nordland

Regjeringa har satt norsk jernbane og jernbaneansatte ut på internasjonalt anbud, og låser den norske jernbane inn i et tvangsregime med oppsplitting og privatisering.

– For oss transportarbeidere har EUs transportpolitikk satt sine spor. Dette gjelder innenfor buss, lastebil, tog, sjø og luftfart. Konkurranse og den frie flyten av arbeidskraft har resultert i sosial dumping og press på lønns- og arbeidsvilkår, sier Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

Les også:  Advarer: Mildværet gir risiko for vannskader

Vi står foran et historisk angrep på oss jernbanefolk.

– Jernbanereformen med anbudsutsetting av persontrafikken var bare starten. For oss ansatte på jernbanen er EUs fjerde jernbanepakke en katastrofe. Vi blir tvunget til anbud og privatisering til evig tid så lenge Norge er en del av EØS. Våre rettigheter svekkes. Medbestemmelse svekkes. Pensjoner svekkes. Vi blir gisler i et hardkjør for konkurranseutsetting og privatisering, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.