Halvparten av oss vet ikke hvorfor AMS-målere installeres

smartmåler

I følge en ny undersøkelse svarer over halvparten av strømkundene at de ikke helt skjønner hvorfor de får nye målere i sikringsskapet.

— Myndighetene og nettselskapene har ikke lykkes med å forklare strømkundene hvorfor smarte strømmålere må installeres. Det sier leder for privatmarkedet i NorgesEnergi, Geir Jørgensen.

NorgesEnergi er en nasjonal strømleverandør for privat- og bedriftsmarkedet og er en av landets ledende lavprisaktør.

— Overraskende tall
Norges vassdrags- og energidirektorat har pålagt nettselskapene å installere smarte strømmålere hos alle innen januar neste år. Så langt rapporteres det at 70 prosent av oss har fått en slik måler på plass i sikringsskapet hjemme. Vi vet bare ikke hvorfor. Det overrasker Energi Norge som er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for aktører i kraftmarkedet.

— Bransjen og myndighetene har et felles ansvar for å forklare befolkningen hvorfor målerne byttes ut. God kommunikasjon er viktig for en effektiv utrulling med færrest mulig bomturer. Det bidrar til å holde kostnadene nede for både nettselskap og kunder, sier informasjonssjef i Energi Norge Aslak Øverås.

Les også:  Barnevernet anmelder foreldre som legger ut sakene sine - Men ikke når de selv annonserer barna

I følge undersøkelse foretatt av Energi Norge må strømnettet moderniseres for om lag 140 milliarder kroner frem mot 2025 for å møte morgendagens energibehov. Investeringene vil i hovedsak måtte dekkes gjennom økt nettleie.

NVE sier de forventer at kunnskapen om de nye målerne vil øke etter hvert som det kommer tjenester strømkundene kan ta i bruk.

— Nettselskapene gjør en stor jobb for å rulle ut smarte målere, og det installeres nå over 4000 målere hver dag. I utrullingsfasen er det nettselskapene som er kundens første kontaktpunkt ved spørsmål om målerne, de har derfor et ansvar for å gi kundene informasjon om målerne og om utrullingen.Vi forventer at kunnskapen om de nye målerne vil øke etter hvert som det kommer tjenester strømkundene kan ta i bruk, sier Guri Grøtterud som er Seksjonsleder i Seksjon for sluttbrukermarked i NVE.

Les også:  800 millioner ekstra til havbruksfondet

Kunden må inkluderes
Geir Jørgensen i NorgesEnergi sier selskapet er positive til alle tiltak som kan bidra til å redusere folks strømforbruk. Han synes imidlertid det er beklagelig at kundene ikke føler seg godt nok informert om mulighetene som ligger i strømsparing med de nye målerne.

— Vi som strømselskap har i mange år snakket om strømsparing. Det er viktig for miljøet og er i tillegg lønnsomt. Innsikten kundene får i eget forbruk gjennom AMS kan på sikt bidra til reduksjon i forbruk og dermed lavere strømregning. Men det er svært viktig at myndigheter og nettselskaper kommuniserer grunnlaget for beslutningene som er tatt. Det gjør prosessen enklere og skaper minst mulig støy for kundene.

Les også:  Seks personer druknet i november

Huseiernes Landsforbund får mange henvendelser fra engasjerte boligeiere om AMS. Mange er usikre på hvorfor de får denne måleren, om de kan nekte installasjon og hvilken nytte de har av den.

– Landets boligeiere vil gjerne bidra i det grønne skifte. Men når over halvparten av forbrukerne ikke vet hvorfor de får måleren installert, så viser det at det er et stort informasjonsbehov der ute, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.