God start på året for Moelven

moelven

Den internasjonale etterspørselen etter trevarer bidrar nok en gang til et sterkt kvartalsresultat i Moelven. Driftsresultatet for årets tre første måneder ble på NOK 140,9 millioner. 

Driftsresultatet fra første kvartal er en økning på NOK 51,8 millioner sammenlignet med 2018. Omsetningen i første kvartal var på NOK 2695,8 millioner, noe som er en liten nedgang sammenlignet med samme periode i fjor (NOK 2717,6 millioner).  

– Vi kan se tilbake på et solid driftsresultat i årets tre første måneder. Moelven lever i takt med verdensøkonomien, og den har vært preget av velstandsøkning og folkevekst. For oss har det betydd høy etterspørsel etter bærekraftige trevarer, og det har først og fremst Timber-divisjonen vår nytt godt av gjennom deres store eksportandel av skurlast og komponenter til industriformål, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA. 

Les også:  LESERINNLEGG: Kostnadsbombe med Vedums nye EU-direktiv

Selv om første kvartal ga et godt resultat for Moelven, er konsernsjefen mer avventende når det gjelder utviklingen for resten av året. Dette skyldes en mer usikker verdensøkonomi, og et litt kjøligere hjemmemarked innen enkelte segmenter. 

– Vi kommer til å ha et sterkt fokus på forbedring av driften i 2019, og vi er spente på hvordan markedet utvikler seg. Vi ser at aktiviteten innen byggevarehandelen i Skandinavia er litt lavere enn i fjor. Innen divisjon Byggsystemer, som består av limtre, byggmoduler og systeminnredninger, har vi samlet sett en langt lavere ordrereserve sammenlignet med fjoråret. Dette har blant annet ført til permitteringer i Norge og nedbemanninger i Sverige for byggmodulvirksomhetene våre, sier Kristiansen. 

Les også:  LESERINNLEGG: Kostnadsbombe med Vedums nye EU-direktiv

Første kvartal ble preget av åpningen av Mjøstårnet, som er verdens høyeste trehus. Dette bygget har skapt stor internasjonal oppmerksomhet, noe som blant annet resulterte i at nyhetsmagasinet The Economist gikk ut på lederplass og oppfordret byggebransjen om å bygge mer i tre.  

– Moelven blir lagt merke til, og det er inspirerende at våre bærekraftige produkter blir løftet frem som en del av løsningen på de globale klimautfordringene, sier Kristiansen. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.