Globale aksjefond i pluss hittil i år

fond valuta

Nordnets fondskunder er ikke skremt av den raske gjeninnhentingen på verdens børser, og nettokjøpte aksjefond i juli for 269 millioner kroner. De fleste globale aksjefondene har nå positiv avkastning hittil i år målt i norske kroner, tross børskrakket i mars. – Det er smått utrolig, uttaler spareøkonom.

Verdens børser fortsatte gjeninnhentingen i juli, etter det raskeste børsfallet i manns minne i mars som følge av corona-utbruddet. Verdensindeksen steg ca 5 % i juli, med USA i tet med 6 % oppgang, målt ved SP500-indeksen. Oslo Børs var opp ca 4 % i sommermåneden.

Nordnets privatkunder nettokjøpte fond for 393 millioner kroner i juli. Aksjefond ble nettokjøpt for 269 millioner kroner. Rentefond ble nettokjøpt for 132 millioner og kombinasjonsfond ble nettosolgt for 8 millioner.

Verdens aksjemarkeder, målt ved MSCI World Index, har steget ca 4 % hittil i år målt i norske kroner (per 31.7.20). Målt lokal valuta er indeksen riktignok ned ca 3 %.  

Les også:  Rentekutt: Rekordtrafikk for Landkreditt Bank

– Den store differansen skyldes at norske kroner har svekket seg i år, spesielt mot euro. Dog har kronekursen styrket seg vesentlig siden krisenivåene i slutten av mars, forklarer Sættem.   

– Det betyr at de fleste globale aksjefondene nå har positiv avkastning hittil i år målt i norske kroner, tross børskrakket i mars. Det er smått utrolig, tatt i betraktning at fallet i global BNP så langt i år er det største som er registrert, kommenterer spareøkonomen.

Den positive avkastningen skyldes hovedsakelig at aksjemarkedene har bykset rekordraskt opp igjen på grunn av massive redningspakker og store rentekutt, men også at norske kroner har svekket seg siden nyttår.

Les også:  Rentekutt: Rekordtrafikk for Landkreditt Bank

Her hjemme er Oslo Børs ned omlag 10 % så langt i år. 

– Det er sjelden vi ser at valutakurssvingninger har så mye å si for avkastningen til fondskundene. Etter kronebunnen i slutten av mars har vi sett økt interesse for valutasikrede fond. Det tyder på at det er en del investorer som tror kronen skal styrke seg fremover, og de har hatt rett så langt, uttaler Sættem. 

Han legger til at langsiktige fondssparere normalt bør velge et ikke-valutasikret fond, som er det alle forvaltere tilbyr. Det er billigst, samt at valutaeksponeringen som regel fungerer som en støtpute når børsene faller. Spesielt interesserte kan i perioder velge valutasikrede fond for å forsøke å time valutamarkedet.

Les også:  Rentekutt: Rekordtrafikk for Landkreditt Bank

4 av de 10 mest kjøpte fondene i juli var teknologifond. 

– I år har mange av Nordnets fondskunder fått nye teknologifond i porteføljene sine: BGF Next Generation Technology, Black Rock World Technology og TIN Ny Teknik er alle tre blant de ti mest kjøpte fondene i juli, samt hittil i 2020. Sistnevnte er et nordisk teknologifond forvaltet av to svenske forvaltere med lang fartstid. Våre kunder har fått øynende opp for at det finnes flere gode teknologifond i tillegg til den gamle favoritten DNB Teknologi, uttaler Sættem.   

Teknologisektoren fortsetter å overraske positivt, og har gitt fantastisk avkastning både på kort og lang sikt. Våre fondskunder tror tydeligvis denne trenden vil fortsette, tross høy verdsettelse, avslutter han. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.