ANNONSE: Gjør arbeidsplassen mer miljøvennlig!

I alle bransjer, og i alle arbeidsområder er det i dag nødvendig å ta del i det grønne skiftet. Noen velger å fokusere på å redusere papirbruket og sortere avfallet. Andre velger å gjøre noe med bilkjøringen, og annet direkte utslipp bedriften driver med. Noen ansatte reiser ofte, og benytter gjerne både bil og fly på reisen, og dette kan endres til Teams-møter. Slike digitale møter vil både være mer tidseffektive og lønnsomme, og de vil forårsake mye mindre CO2 utslipp. På byggeplasser er det også mange punkter man kan se på for å gjøre arbeidsplassen mer miljøvennlig.

Redusere svinn

Spesielt på byggeplasser og steder der varer produseres vil det være store mengder avfall. Dette avfallet er en stor del av problemet i miljøkampen, og det handler ikke bare om å sortere avfallet i riktige dunker. I klimakampen er det viktig å unngå å benytte flere råmaterialer enn nødvendig, både for å unngå å bruke opp ressursene, men også fordi det krever mye utslipp å utvinne og transportere disse i utgangspunktet. Råmaterialene som brukes er ofte metaller, treverk og plast som bare blir kastet, og ikke gjenvunnet. For å bli med i kampen om å redde miljøet for fremtidige generasjoner er det svært viktig at mengden avfall i produksjonsområder går ned. Desto mer presise man kan være i arbeidet når man skal kutte i treverk, sveise materialer, eller produsere metallplater, desto flere enheter kan man produsere på de samme ressursene.

Les også:  ANNONSE: Urbane grønne områder og mental helse

Roboter

En av disse metodene som kan bidra til redusert svinn i byggeprosesser er roboter. Ved å ta i bruk automatiserte prosesser, og maskiner som kan gjøre jobben vil man på sikt kunne redusere mengden avfall betraktelig. Dette er fordi en sveiserobot vil kunne gjøre en sveise og kuttejobb mye mer nøyaktig enn mennesker er i stand til. Dette vil sørge for at man kan få perfekte resultater hver eneste gang, og få mest mulig utnyttelse av materialene man har. Ved å ta i bruk roboter vil man se at materialer ikke blir kastet på grunn av feilproduksjon, for automatiseringen sørger for at resultatene blir helt like hver eneste gang. Det vil ikke ene og alene være løsningen på klimaproblemene vi står foran, men det er et veldig viktig steg i riktig retning. Robotene er i stand til å gjøre jobben mer lønnsom for bedriftene, og den vil gi langt høyere effektivitet enn mennesker kan.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.