Frykter kollaps i kollektivtrafikken

buss

– Situasjonen til kollektivtrafikkaktørene er akutt og alvorlig, og krisepakken regjeringen la frem på fredag er for lite forpliktende. Regjeringen varsler en ny gjennomgang i revidert nasjonalbudsjett, men kollektivselskapene har ikke tid til å vente til i mai, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Dette er aksjeselskaper som kan gå konkurs dersom det ikke kommer økonomiske midler raskt. Dette er ikke virksomheter som samfunnet bare kan se på at blir avviklet, sier Anne-Kari Bratten i Spekter.

Arbeidsgiverforeningen Spekter som organiserer mange av kollektivtrafikkaktørene som blant annet Ruter, Sporveien, Vy-gruppen, Flytoget, Go-Ahead Norge og SJ Norge frykter nå kollaps i kollektivtrafikken dersom det ikke kommer midler og garantier fra staten.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Som eksempel kan det nevnes at Ruter har tapt om lag 90 prosent av billettinntektene siden 12. mars, noe som gir et månedlig inntektstap på mellom 330-380 millioner kroner. Andre fylkeskommunale kollektivselskap og togselskapene melder om samme utvikling som Ruter opplever. På samme tid er det en økt tilstrømning til selskapene av kunder som vil ha refundert periodekort.

– Kollektivtrafikken er definert som samfunnskritisk virksomhet og spiller for tiden en helt avgjørende rolle for at andre i samfunnskritiske funksjoner, som f.eks. ansatte i helse- og omsorgssektoren, kommer seg trygt til og fra jobb. Derfor må det være tilstrekkelig antall avganger blant annet av hensyn til at passasjerene skal kunne holde avstand til hverandre, sier Bratten.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Dersom Ruter og de andre kollektivaktørene ikke blir kompensert for bortfall av billettinntekter, frykter Spekter at de i verste fall må avvikle sin drift eller at de går konkurs.

– Dette er en svært alvorlig situasjon og som vil kunne ende med en total kollaps i kollektivtransporten i Norge. Jeg håper derfor at politikerne på Stortinget, som nå behandler krisepakken fra regjeringen, tar dette alvoret innover seg og kommer med konkrete grep som gjør at vi kan opprettholde et godt kollektivtilbud gjennom denne krevende situasjonen og ikke minst når vi alle skal tilbake til en normal hverdag, sier Bratten.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

Dersom kollektivselskapene avvikles nå, frykter Spektersjefen at det kan ta lang tid å etablere nye selskap og bygge opp igjen selskapsinfrastruktur og kompetanse når passasjertilstrømningen igjen er normalisert.

– Vi står i fare for å svekke kollektivtrafikken for lang tid framover. Når det gjelder den fylkeskommunale kollektivtransporten forventer vi i Spekter at fylkeskommunene og regjeringen raskt blir enige om løsninger som sikrer kollektivtilbudet over hele landet. Situasjonen er kritisk og krever rask handling, sier Bratten.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.