FrP kritiske til at samer får urfolksstatus i Grunnloven

frp

Nylig fikk Stortinget innstillingen til et grunnlovsforslag som vil innlemme begrepet urfolk og samer i grunnloven fremlagt.

– FrP mener det er uklokt å endre grunnloven nå og formulere inn at samene er urfolk. Dette er omstridt spesielt i nord og en slik symbolsk grunnlovsfesting vil bare øke konfliktene som vi ser, sier kommunalpolitisk talsperson og stortingsrepresentant, Helge Andre Njåstad (FrP).

Slike endringer bærer en stor symbolsk effekt, og saken er definitivt interessant med bakgrunn i det som skjer på Fosen.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

– Jeg mistenker at partiene som stod bak fornorskningspolitikken før FrP var på Stortinget har dårlig samvittighet. Men man retter ikke opp en tidligere feil med å begå nye, sier Njåstad.

Sånn det fremstår nå så er Fremskrittspartiet alene om å være skeptiske til denne endringen på grunn av det økte konfliktnivået mellom samene og den resterende befolkningen som antagelig vil oppstå.

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

– FrP mener dagens grunnlov er tydelig på at loven gjelder alle og da bør ikke denne nye paragrafen gå på tvers av grunnloven. Derfor foreslår FrP at Høyesterett skal avgi en betenkning før Stortinget endrer grunnloven, sier Njåstad.

– FrP mener fremdeles at samisk språk, kultur og samfunnsliv er viktig og skal tas vare på. Dette gjøres best gjennom tiltak fra kommuner, fylker og storting / regjering uten et eget sameting som kun gjelder en gruppe nordmenn. Denne forskjellsbehandlinger øker konfliktene og tar fokus bort fra arbeidet med å ta vare på språk og kultur, avslutter Njåstad.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.