Forventer at Borch vil satse hardere på kompetanse i samfunnet

Tekna

Sandra Borch er utnevnt som ny minister for forskning og høyere utdanning. Nå forventer Tekna at vi får en minister som brenner for kunnskap, teknologi og naturvitenskap.

Sandra Borch ble 4. august utnevnt til ny minister for forskning og høyere utdanning. Tekna forventer at den nye ministeren ser verdien av kompetanse i samfunnet, og at dette gjenspeiles i prioriteringer og politikk.

– Vi trenger en minister som ser verdien av kunnskap i samfunnet og en høyt utdannet befolkning. Vi må ha et realfagsløft i hele utdanningsløpet, i alt fra grunnutdanningen til etter- og videreutdanning. Hele befolkningen bør ha en bedre forståelse av teknologi og naturvitenskap, sier president i Tekna Elisabet Haugsbø.

Hun håper Sandra Borch evner å samarbeide tett med både nærings- og kunnskapsministeren.

Les også:  Nesten hver fjerde kvinne tør ikke snakke om mensen på jobb

– Vi må ha en utdanningssatsing som er relevant for næringslivet, og som bringer samfunnet videre. Da må Borch investere i utdanningssystemet, og arbeide tett med både næringsminister, kunnskapsminister, næringsliv og organisasjonene i arbeidslivet, sier hun.

Haugsbø peker på flere områder der regjeringen hittil ikke har vist handlekraft, og der endringer må til.

– Teknologisk og realfaglig kompetanse er helt avgjørende for å utvikle de grønne næringene og nå klimamålene regjeringen har satt. Likevel er det stor mangel på nettopp denne kompetansen i alle deler av arbeidslivet. Det finnes heller ingen helhetlig, nasjonal satsing på realfag fra myndighetenes side. Dette må på plass, sier Haugsbø.

Noen av Teknas viktigste krav er derfor en tydelig satsing på realfagsutdanningen, både i skolen og i utdanningsinstitusjonene.

Les også:  The National ute med albumet "Laugh Track"

– Vi må vekke interessen hos flere elever, inkludert en styrking av lærernes realfagsutdanning blant annet gjennom muligheter for etter- og videreutdanning, sier hun.

Haugsbø mener teknologi- og realfagsløftet også må gjelde de høyere utdanningsinstitusjonene.

– Flere studenter må velge disse fagretningene framover. Det er blant annet nødvendig for å kunne rekruttere flere studenter til å ta doktorgrad i teknologi, som er et uttalt mål fra regjeringen, sier Haugsbø. 

Hun mener det må tas politiske grep for å sikre flere studenter til disse fagområdene.

– Vi trenger flere studieplasser til teknologi, naturvitenskap og realfag. Årets søkertall viser at interessen blant de unge er stor. Dette må følges opp med et bedre studietilbud. Vi trenger også flere undervisere og vitenskapelig ansatte på de realfaglige og teknologiske studieretningene, sier hun.

Les også:  Veteran arrangerer kurs i styrearbeid i Bodø

Tekna frykter at regjeringens vedtak om å innføre studieavgift for studenter fra land utenfor EU fra studiestart til høsten vil få store konsekvenser for studietilbudet innenfor teknologi og realfag rundt om i landet. 

– Tekna mener det derfor vedtaket bør revurderes eller avvikles for å sikre rekruttering av studenter til studieprogram som er spesielt viktige for norsk arbeidsliv. For å bedre studentenes studiehverdag og styrke muligheten til å være heltidsstudent er det også nødvendig å trappe opp studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, sier hun. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.