Forlenger tilsynet på hvitfisk

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet viderefører kvalitetstilsynet på hvitfisk. Økt kvalitet på sjømaten er prioritert i regjeringens strategi for helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien.

– Sjømaten vi produserer skal kjennetegnes av høy kvalitet. Dette er først og fremst næringens ansvar, men jeg er opptatt av at vi skal ha både regler og tilsyn som ivaretar og fremmer kvaliteten på råstoffet, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Derfor vil dagens ordning med kvalitetstilsyn i regi av Norsk Råfisklag videreføres ut 2020. Innen den tid skal ordningen evalueres for å vurdere effektene av kvalitetstilsynet og om det bør gjøres til en nasjonal ordning.

Kvalitetstilsynet startet som en prøveordning 1. januar 2015 for hvitfisksektoren i Nordland, Troms og Finnmark. Dette tilsynet er i tillegg til Mattilsynets ordinære tilsyn, og formålet med ordningen er å heve kvaliteten på råstoffet i hvitfisksektoren.

Høsten 2017 ble ordningen evaluert for første gang, det ble da besluttet at man trengte lengre tid for å evaluere ordningen. I løpet av 2020 vil det bli gjennomført en ny evaluering.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.