Flere må få papir på det de kan

håndverk

Norsk arbeidsliv går glipp av verdifull og kompetent arbeidskraft fordi folk ikke får anerkjent kompetanse.

Til tross for høy politisk oppmerksomhet siden Kompetansereformen kom i 1998, er realkompetanse 20 år senere fortsatt lite anerkjent i skole- og utdanningssystemet og i arbeidslivet, viser en rapport fra NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning).

Realkompetanse er all den kompetansen en person har, det vil si alle kunnskaper og ferdigheter som personen har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring eller fritidsaktiviteter.

– For mange mennesker kan det være helt avgjørende å få anerkjennelse for kompetanse de ikke har papirer på. Realkompetansevurderinger gir muligheter for å å kunne dokumentere at man kan noe. Kvalifikasjoner og kompetanse er etterspurt av arbeidslivet, og derfor er vurdering av realkompetanse så viktig. Vi må vite hva folk kan og det må kunne dokumenteres for at arbeidslivet skal kunne anvende kompetansen godt, sier direktør Gina Lund i Kompetanse Norge.

Les også:  Brenner med tiltak mot boligkrisen

Kompetanse Norge er opptatt av at folk må ha en mulighet til å omsette lang yrkeserfaring eller annen udokumentert erfaring til noe som har verdi for utdanning eller jobb. Gjennom realkompetansevurdering får folk dokumentasjon på det de faktisk kan, men det hjelper ikke at ordningen finnes, når den blir for lite brukt og oppleves som lite tilgjengelig.

Vi vet for lite
Rapporten viser at statistikken rundt realkompetansevurdering er for dårlig. Det er også for liten kjennskap til ordningen med realkompetansevurdering på alle utdanningsnivåer og i arbeidslivet. Dermed blir det vanskelig å beregne hva manglende bruk av realkompetansevurdering koster samfunnet, men det er ingen tvil om at det dreier seg om store summer.

Les også:  Jordbruksavtale: Et viktig inntektsløft

– Problemstillingen er høyaktuell både fordi vi er inne i periode der det kommer mange innvandrere med udokumentert kompetanse og erfaring som må få være med å bidra i arbeidslivet og fordi etterspørselen etter kompetanse mange steder er større enn tilbudet, sier Lund.

Særlig viktig i oppgangstider
Nye tall viser at arbeidsledigheten er på vei ned i Norge, og at mange bedrifter etterspør mer kompetanse enn de klarer å skaffe.

Les også:  Yrkestrafikkforbundet: Kan bli streik

– Nå er tiden for å åpne opp for personer som står utenfor arbeidslivet. Bedre og mer bruk av realkompetansevurdering kan sikre at flere som har vilje og evne til å løse oppgaver i arbeidslivet, får brukt sine ressurser og at arbeidslivets kompetansebehov dekkes bedre, sier Lund.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.