Fiskeri- og sjømatministeren i møte om koronaens konsekvenser for sjømatnæringen

Nærings- og fiskeridepartementet

Koronapandemiens konsekvenser på fiskerisektoren og sjømatmarkedene var tema da fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen møtte sine nordatlantiske kollegaer.

– Norsk sjømatnæring har klart seg bra gjennom en pandemi som har vært et hardt slag for den globale økonomien, og også for norsk økonomi. Sjømatnæringa er en næring som omstiller og tilpasser seg endringer i markedssituasjonen raskt. Det har bidratt til opprettholde eksporten det siste året. Pandemien har også vist oss viktigheten av godt internasjonalt samarbeid, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Les også:  LESERINNLEGG: Kostnadsbombe med Vedums nye EU-direktiv

På møtet deltok fiskeriministrene fra Canada, Island og Færøyene i tillegg til EUs kommisær for miljø, hav og fiskeri og nestleder i Det føderale russiske fiskeribyrået .

– Usikkerhet, stengte hoteller og restauranter og logistikk har vært noen sentrale utfordringer for sjømatnæringen. Markedet har endret seg, det skaper også  nye muligheter.  Markedet for hjemmekonsum har vokst, og som en tilbyder av bærekraftig sunn mat vil det være bra dersom vi som global sjømatnæring klarer å opprettholde denne posisjonen slik at flere kan nyte et godt fiskemåltid hjemme, også etter pandemien. Trass pandemien har vi også bevart framdrift i arbeidet med ressurskontroll og innsatsen mot fiskerikriminalitet, sier Ingebrigtsen.

Les også:  LESERINNLEGG: Kostnadsbombe med Vedums nye EU-direktiv

Viktigheten av å opprettholde en tett og åpen dialog om fiskeriene i Nord-Atlanteren for å sikre en bærekraftig forvaltning av de marine ressursene ble understreket av alle deltakerne.

– Den nordatlantiske fiskeriministerkonferansen er en viktig møteplass. Pandemien demonstrer at vi, på tvers av grenser, er dedikert til å finne nye måter for samarbeide og  snakke sammen på. Selv om pandemien også reflekterer behovet for fysiske møter, så legger digitale møteplasser til rette for enda bedre samarbeid globalt, dette handlingsrommet kan vi lære av og utforske selv etter pandemien, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.