Dette tror næringslivslederne om framtiden i nord

snn

Nordnorske ledere er optimistisk på landsdelens vegne, men er ikke like positive til sine egne bransjer. Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft og bærekraft som et konkurransefortrinn er viktigst.

Det viser Forventningsbarometeret for Nord-Norge, som ble presentert i Bodø tirsdag. Rapporten har kartlagt ledere i privat og offentlig sektors syn på den økonomiske utviklingen de siste 3 månedene og forventningene 12 måneder fram i tid.

– Kraften i Forventningsbarometeret er at det inneholder en direktedialog med næringslivshodene i Nord-Norge. Og de gir en tydelig beskrivelse av hvordan bildet ser ut akkurat nå, sier konsernsjef Petter Høiseth i SpareBank 1 Nord-Norge.

Forventningsbarometeret er levert av forskningsinstitusjonen Norce for Kunnskapsbanken og SpareBank 1 Nord-Norge, og inneholder både dybdeintervju, kvalitative og kvantitative undersøkelser.

Trenger mer arbeidskraft
Selv om de nordnorske lederne sier at de har troen på framtiden, er de bekymret for tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. 54 prosent av bedriftene svarer at de opplever at det er vanskelig å få tak i relevant kompetanse.

Les også:  Historisk alpin-VM til Narvik

– Undersøkelser fra Konjunkturbarometeret for Nord-Norge viser at vi trenger flere arbeidstakere for å møte veksten i landsdelen. Det er mer aktuelt enn noensinne å stimulere til at unge folk fullfører skole, utdanner seg og blir boende i Nord-Norge. Bedriftene trenger digital kunnskap og kompetanse og etterspørselen etter disse tjenestene er i sterk vekst, sier konsernsjef Petter Høiseth.

Dempet optimisme bransjevis
Optimismen er størst innenfor fiskerinæringen, mens varehandelsbedriftene er negative på egne vegne. De andre næringene er mer moderat optimistiske. Datainnsamlingen til barometeret ble tatt i perioden mars til mai, og undersøkelsen ble avsluttet før algeoppblomstringen i Nordland og Troms.

– Det er å anta at barometerverdiene fra oppdrettsnæringen ville hatt andre verdier i dag enn det hadde for få uker siden. Dette stadfester for så vidt også utfordringen med å drive næringsvirksomhet. Sjokk i markedet kan få store konsekvenser bare på noen få dager, sier han.

Les også:  LESERINNLEGG: Bibliotek = bolyst

Opptatt av bærekraft
Fokus på bærekraft og miljø er svært viktig for landsdelens ledere, som mener det gir konkurransekraft og betydning for omsetningen. 84 prosent mener at det er viktig å bidra til et bærekraftig miljø. Konsekvensene av Brexit vurderes derimot som uviktig, til tross for at konsekvensene av Storbritannias utmelding av EU er uoversiktlige.

– Det er ikke overraskende at bedriftene blir mer og mer opptatt av bærekraft. Men det er interessant å se at man i større grad vurderer bærekraft som et potensielt konkurransefortrinn. Nord-Norge, med våre naturbaserte næringer, vil trolig profitere på et slikt fokus, sier konsernsjefen.

Hovedresultater fra Forventningsbarometeret for Nord-Norge:

  • Bedriftene er optimistiske på landsdelens vegne, men mindre i forhold til egen bransje.
  • Store offentlige utbygginger innen infrastruktur i deler av regionen og en voksende oljeindustri støtter opp om optimismen.
  • De forventer dempet prisvekst og positiv lønnsomhetsutvikling. Spesielt turistnæringen, fiskeri og havbruksnæringene som er drivere av den antatte økte verdiskapningen.
  • Bedriftene i nord legger over halvparten av sine investeringer igjen i landsdelen
  • De forventer noe sysselsettingsvekst. Samtidig finner de det utfordrende å skaffe kvalifisert arbeidskraft
  • For offentlig sektor er driftsresultatet omtrent som forventet.
  • Antyder at nybygging i distriktene øker, nedlagt industri vekkes til liv.
  • Spennende nyetableringer på gang i havbruk og øvrig eksportindustri.
  • Innenfor bygg og anlegg er det noe lavere optimisme i Finnmark og Troms, mens bygg og anleggsbedriftene i Nordland bidrar til å trekke opp det samlede bildet.
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.