Brukerkartlegging av sykkelforhold i Bodø

syklistforeningen

Syklistenes Landsforening gjennomfører i disse dager en undersøkelse. Formålet er å kartlegge hvordan syklister opplever kommunen de sykler i fra et brukerperspektiv. Undersøkelsen ligger til grunn for kåringen av Norges beste sykkelby.

Fra 1. juni til og med 31. juli har syklister i hele landet mulighet til å si sin mening om sykkelforholdene i kommunen de bor i. Dette gjelder alt fra generell tilfredshet, trygghet, sikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet, og sykkelens prioritering i kommunen. Sykkelundersøkelsen ligger til grunn for kåringen av Norges beste sykkelby. Resultatene vil bli presentert på Den nasjonale sykkelkonferansen i Hamar 12. september. 

– Det er foreløpig lite engasjement blant bodøværingene når det gjelder undersøkelsen og tilhørende lokale sykkelforhold, sier fagsjef Emil Rensvala i Syklistenes Landsforening (bildet).

Les også:  Eurovision Young Musicians 2024 i Bodø

– Bodø har tidligere fått en lav rangering på tidligere kåringer, henholdsvis 23. og 26. plass av 30 byer som har vært med i kåringen. Nå har alle som sykler jevnlig mulighet til å bli hørt, og kommunene har mulighet til å bruke innsikten til å bedre sykkelforholdene i sine byer avslutter han.

Lokallagsleder Tor Magne Andreassen i Bodøsyklistene mener at Bodø har svært gode forutsetninger for å bli en sykkelby ettersom store deler av byen er flat.

– Bodø er svært godt egnet for sykling. Store deler av Bodøs befolkning bor innenfor 30 minutters sykkelavstand fra Torget. I kommunedelplanen for sykkel (2018-2025) er kommunen tydelige på at byen skal ha en sykkelandel på 25 prosent innen 2025. Bodø skal i tillegg være en sykkelby for alle, med et spesielt fokus på tilrettelegging for barn, unge og eldre.  Til tross for gode planer og initiativ fra kommunen er vi et stykke unna å nå sykkelandelsmålet, sier han.

Les også:  Arctic Race of Norway: Må ha over 100 løypevakter i Bodø

– Bodø kommune er også helt i startfasen med bypakke 2. Her er det spesielt fokus på sykkel, gange og kollektiv. Gjennom denne sykkelkartlegginga har alle Bodøsyklistene en unik mulighet til å påvirke den videre prosessen for å gjøre byen enda mer sykkelvennlig.

Andreassen ønsker å fremheve de positive sidene ved sykling.

– En høyere sykkelandel kan gi mindre utslipp, mindre trengsel, mindre støy, bedre luftkvalitet og bedre folkehelsen.

Les også:  Fra bank til kunst i Bodø: – Får millionbeløp fra Kulturminnefondet

Allerede i 1977 slo Norsk veiplan fast at alle norske byer skulle ha sammenhengende sykkelveinett på plass innen åtte år. Nesten femti år senere er det ingen norske byer som har nådd målet.

Økt bruk av sykkel, gange og kollektivtransport sentrale virkemidler i den norske klima- og helsepolitikken. Over halvparten av alle reiser i 2020 var under fem kilometer, og sju av ti reiser var under ti kilometer. Til tross for dette var sykkelandelen nasjonalt kun på om lag fire prosent. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.