Bønnelista trenger flere kandidater til Kirkevalget

kirke

Den konservative lista «Bønnelista» til Kirkevalget 2019, har hverken selv eller ved hjelp av høyere makter klart å finne kandidater til deres liste-alternativ i Sør-Hålogaland bispedømme. Fristen går ut 30. april og de burde hatt minst 7 og helst 18 kandidater i bispedømmet.

Til høsten er det kirkevalg i Den norske kirke, samtidig med kommune og fylkestings-valget. «Bønnelista» har jobbet intensivt siden september i fjor.

De hentet inn over 300 underskrifter og ble en godkjent nominerings gruppe og mottok også økonomisk støtte fra Den norske kirke, til å finne kandidater. De har ringt landet rundt til personer de tenkte var interessert. De har arrangert kandidat samlinger. De har fått mange oppslag i den kristne dagspressen og produsert eget ukentlig TV program på Kanal10, en kristen tv stasjon – uten å lykkes i Nordland.

– «Bønnelista» ble etablert for at kirken skal få ledere som ønsker at Gud selv skal prege kirken enda mer og ikke ledes av politiske avgjørelser, sier Jo Hedberg fra Tønsberg. Han er initiativtaker og leder for «Bønnelista».

Les også:  LESERINNLEGG: Døgnåpent PCI-senter må på plass!

– Vi i «Bønnelista» er ikke fornøyd med den liberale utviklingen i Den norske kirke og vi vil i vårt program basere alle kirkas avgjørelser på hva som står i Bibelen, fortsetter Hedberg.

– Kandidatene vil også jobbe med å styrke den lokale menigheten og arbeide målrettet for vekkelse og kirkevekst. Vi lar oss inspirere av Hans Nielsen Hauge, som på 1800-tallet ønsket å fornye kirken og som fulgte Guds kall. Han reiste rundt i landet uten preste utdannelse, trosset datidens forbud om lekmanns forkynning og prekte et tydelig budskap om omvending. Han skapte med det et kraftig engasjement på grasrota. Hauge fikk mennesker til å vende seg om til Gud, etablerte virksomheter og skapte arbeidsplasser, som gav folk en mening med livet og hjalp dem ut av fattigdommen. Vi ser jo i dag, 200 år senere positive ringvirkninger av hans arbeid, både kristelig og i norsk industri, sier Hedberg, som selv er utdannet teolog.

Les også:  Romindustrien i nord skyter fart

– «Bønnelista» hadde håpet at det kirkelige demokratiet ville fungert også i Sør-Hålogaland, men da måtte vi klart å stille liste der også, sier Hedberg.

Det vil nemlig i de fleste bispedømmer være lagt frem tre lister til valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet (som er kirkens storting).

«Nominasjonslista» er den offisielle valg listen som alltid har vært tilgjengelig ved kirkevalg. Dette er en blandings liste av foreslåtte kandidater. Denne listen har intet program, men ulike kandidater er foreslått av menighetsrådene. Ved forrige valg kom det et nytt alternativ, den uavhengige og politisk orienterte lista til «Åpen Folkekirke». De vant flertall i Kirkemøtet på saken om likekjønnet vigsel i kirken. «Åpen Folkekirke» har derfor styrt Den norske kirke de siste 4 år.

Les også:  Hilde kjempet for kystelevene i Nordland på fylkestinget

– De kunne ved dette valget fått en utfordrer, med tydelig avstand til deres syn, gjennom «Bønnelista», som ønsker en kristen kirke med mindre kirkepolitikk, sier Hedberg.

«Bønnelista» må derimot konsentrere seg om å vinne plasser i Kirkemøtet og bispedømmerådene i bibelbeltet på Sør og Vestlandet, hvor de har flere navn på listene i bispedømmene; Agder- Telemark, Stavanger og Bjørgvin.

– Vi håper å kunne dra det i land på disse stedene, sier Hedberg, men understreker at kriteriene om ungdommer under 30 år, riktig kjønnsfordeling og kandidater fra minst 3 prostier, kan komplisere innspurten også her. Jo Hedberg har bedt og bedt om bønnesvar for Sør-Hålogaland, og er selvsagt skuffet over manglene interesse ovenfra. -Men Gud har gjort mirakler tidligere! Så jeg kan bli overrasket, avslutter Hedberg.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.