Bindal får 488 000 kroner til kai

nordland fylke

Eksisterende kaianlegg for fiskemottak i Nordhorsfjord i Bindal kommune er nedslitt og deler av kaien står i fare for å rase sammen, opplyser Nordland fylkeskommune.

Fiskemmottaket har 8 hjemmehørende fartøy og det landes i overkant av 100 tonn fangst over mottaket årlig. Nå har fylkesrådet bevilget midler til rehabilitering av kaianlegget i Nordhorsfjord.

– Fylkesrådet ser det som viktig at det opprettholdes et tilbud som underbygger Bindal kommunes satsing på fiskerinæringen. Da vil  tilgang på kaianlegg og mottaksstasjoner for fisk står helt sentralt, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland Linda Helen Haukland.

Please follow and like us:
Pin Share
Les også:  Utvider sommersesongen for fergesambandet Andenes – Gryllefjord

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.