Beskytter vår mest verdifulle naturressurs – vann

drikke glass

Kjemikalier er en trussel for drikkevannet vårt. Derfor må denne naturressursen beskyttes. Sammen med det tyske miljødirektoratet skal Norges Geotekniske Institutt (NGI( arrangere en workshop i Berlin. Formålet? Å beskytte EUs drikkevann.

Det sies at diamanter varer evig. I verdenshistorien har mange land gått til krig for både gull, olje og diamanter. Men verken diamanter eller olje har noen verdi hvis det ikke finnes rent drikkevann.

I samarbeid med det tyske miljødirektoratet (Umweltbundesamt) arrangerer NGI en workshop for å diskutere de nylig foreslåtte kriteriene og vurderingsprosedyren for å identifisere kjemiske stoffer som kan utgjøre en fare for drikkevannet. Hittil har mer enn 100 personer meldt seg på den åpne workshopen, som arrangeres i Berlin den 13. og 14. mars 2018.

Les også:  John Kerry møtte Gahr Støre: - Norge avgjørende for å kutte vanskelige utslipp

«Vann blir en stadig knappere ressurs. Verden trenger rent, friskt og giftfritt drikkevann. Å beskytte denne ressursen er årsaken til at vi har startet på denne reisen for å beskytte vannkvaliteten for oss alle», sier Hans Peter Arp, seniorspesialist i avdelingen for vann og ressurser hos NGI.

De tilpasningsdyktige kjemikaliene overlever
For at et kjemisk stoff som slippes ut i miljøet skal kunne utgjøre en trussel for drikkevannskildene våre, må det overvinne en rekke hindringer.

Les også:  Slik hjelper skolen elevene med å forebygge synsproblemer

«Det er bare de mest ’tilpasningsdyktige’ og utholdende kjemikaliene som tåler å bli overført fra utslippsstedet, gjennom jordsmonn, elvebredder, vannførende sjikt og andre naturlige og kunstige barrierer – en reise som ofte tar flere uker, eller mer. Derfor er det bare de stoffene som både er utholdende i miljøet og mobile i det akvatiske miljøet som kan overleve en slik reise», forklarer Hans Peter Arp.

Les også:  Frykter for trafikksikkerheten etter snørik vinter

I samsvar med EUs REACH-regelverk (forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier) har UBA foreslått kriterier og en vurderingsprosedyre for å identifisere Persistent, Mobile, Toxic (utholdende, mobile og giftige, forkortet til PMT) og very Persistent, very Mobile (veldig utholdende og veldig mobile, forkortet til vPvM) stoffer som utgjør en fare for drikkevannskildene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.