Beitekrise i deler av Nord-Norge

rein vinter

Mye snø og områder med islagte beiter har ført til en svært krevende beitesituasjon for reindrifta i deler av Nord-Norge. Mattilsynet oppfordrer alle til å være oppmerksomme og ta hensyn til rein som beiter. Meld ifra til lokale reineiere eller Mattilsynet hvis du ser dyr som lider.

Kriseberedskapsutvalget for reindrift i Troms og Finnmark har erklært beitekrise i deler av Indre-Finnmark og deler av Indre-Troms på grunn av svært mye snø og områder med is. I Nordland har kriseberedskapsutvalget erklært beitekrise i indre deler av fylket og i fjellet.

Les også:  Buitink ny leder i Nordland SV

Forholdene gjør at reinen ikke klarer seg med naturlig beite, og gjør i tillegg at reinen trekker mer for å finne mat. Det kan dukke opp rein der det vanligvis ikke bruker å være rein på vinteren. Mattilsynet oppfordrer derfor hundeeiere om å holde hunder i bånd for å ikke forstyrre beitende rein unødig i disse områdene.

– I flere reinbeitedistrikt er det nå en krevende beitesituasjon. Vi opplever at næringa er tidlig ute og har satt i gang tiltak for å ivareta dyrevelferden. De mest aktuelle tiltakene nå er å tilleggsfôre og holde jevnlig tilsyn med flokken for å oppdage svake dyr tidlig, sier Siv June Hansen, avdelingssjef i avdeling Finnmark.

Les også:  Utvider sommersesongen for fergesambandet Andenes – Gryllefjord

Mattilsynet bistår næringen med råd og veiledning. Har du som reineier spørsmål til Mattilsynet, eller ønske om å snakke med oss, ta kontakt med Mattilsynet.

Kriseberedskapsutvalget for reindrift er etablert for å styrke den reindriftsfaglige og dyrevelferdsmessige kompetanse i arbeidet med beredskap i reindriften. Utvalget består av representanter fra fylkesmannen, reindriften og Mattilsynet.

Publikum bes ta kontakt med lokale reineiere dersom man oppdager dyr som lider, eller Mattilsynet hvis eier ikke er kjent.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.