Avvikler driften i Vefsn No

amedia

Etter å ha forsøkt å etablere en bærekraftig drift i fire år, legger Nu Publishing ned satsingen i Mosjøen.

Styret i Nu Publishing har vedtatt å avvikle driften i Vefsn No 31. desember 2022. Årsaken er at det ikke har lyktes å skape bærekraftig drift. 

Så langt i år er brutto driftsresultat negativt med nærmere en halv million kroner. I fjor tapte selskapet i overkant av 300.000 kroner. Vefsn Publishing har måttet ta opp lån fra søsterselskapene i Rana og Bodø for å kunne dekke sine forpliktelser.

– Slik som driften har utviklet seg, ser vi ingen annen mulighet enn å avvikle. Vi har falt kraftig i antall abonnenter, og det er ikke utsikter for bedring. I tillegg er annonsemarkedet svært utfordrende, og håndteres i dag fra Mo i Rana. Til tross for at det har vært gjort en utrolig god jobb av de få ansatte, så har det rett å slett ikke vært mulig å skape en bærekraftig virksomhet. Det er flere årsaker til det, men det har vært vanskelig over tid å rekruttere, og vi har dessverre ikke klart å få nok gjennomslag verken i lesermarkedet eller på annonsesiden, sier administrerende direktør i Nu Publishing og daglig leder i Vefsn No, Ståle Pettersen.

Les også:  Kommunale boliger: 15 kommuner i Nordland bruker denne nyvinningen

Han mener det er synd at man må gå til dette skrittet, men ser ingen annen løsning.

– Vi har forsøkt i fire år å gjøre virksomheten økonomisk bærekraftig, men har dessverre ikke klart å etablere oss i tilstrekkelig grad, sier han.

To ansatte blir berørt av avviklingen, og Pettersen sier at man nå jobber med å finne gode løsninger for dem.

Les også:  Kommunale boliger: 15 kommuner i Nordland bruker denne nyvinningen

Styreleder i Nu Publishing, Arne Reginiussen, sier at styret ikke hadde noe annet valg enn å vedta å avvikle virksomheten slik som situasjonen har utviklet seg.

– De siste to årene har det vært forsøkt å snu skuta, men det har dessverre vist seg å ikke være mulig. Det er svært lite hyggelig å avvikle en avis, men slik som utviklingen har vært og utsiktene fremover, så var det ikke andre alternativer. Styret er nå opptatt av at de to ansatte i virksomheten blir ivaretatt på best mulig vis, sier han.

Les også:  Kommunale boliger: 15 kommuner i Nordland bruker denne nyvinningen

Nu Publishing eies av Amedia.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.