Akademikerne om oppgjøret i staten: – Fornøyd med reallønnsvekst og sikkerhet for pensjon

akademikerne

– Oppgjøret har en økonomisk ramme som totalt gir en reallønnsvekst. Dette er vi fornøyd med. AFP har vært et krevende tema i forhandlingene, og vi skaper nå viktig trygghet og forutsigbarhet for mange av statens ansatte, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.

Akademikerne og staten kom i dag til enighet om årets lønnsoppgjør i statenOppgjøret innebærer at det settes av 2,15 prosent til kollektive lokale forhandlinger med virkningsdato 1. mai.

Les også:  Jordbruksavtale: Et viktig inntektsløft

Kvam er meget fornøyd med at avtalen gir en løsning for ny AFP-ordning i staten, som skal innføres for arbeidstakere født i 1963 eller senere.

– Ansatte i staten må være trygg på pensjonsrettighetene sine.Jeg er glad vi har fått tariffestet AFP-rettigheter også for -63-kullet og de som er født senere, sier Kvam.

Enigheten innebærer også at de pensjonsgivende variable tilleggene nå fullt ut vil gi pensjonsopptjening, uten et øvre tak slik det har vært til nå.

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

– Når pensjonsgrunnlaget nå utvides vil det gi bedre pensjon for mange statsansatte. Med den nye offentlige tjenestepensjonen som trer i kraft i 2020, vil dette ha stor betydning for arbeidstakere som har en stor del av inntekten sin basert på slike tillegg, sier Kvam.

– Det er stor rift om kompetent arbeidskraft, og statlige virksomheter har i dag utfordringer med å rekruttere og beholde kompetansen de trenger for å løse viktige oppgaver. Oppgjøret gjør ikke denne utfordringen vesentlig mindre, sier Kvam.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.