Abid Raja i Svolvær: Kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet fortsetter ut året

Norges idrettsforbund

Det kom frem under dagens pressekonferanse i Svolvær, hvor statsråd Abid Raja redegjorde for kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet. Ordningen vil i stor grad videreføres ut året etter de samme kriteriene som dagens ordning. Det settes av 1 milliard kroner til ordningen.

Unntaket gjelder kompensasjon for inntektstap ved avlyste arrangementer. Disse vil kompenseres med inntil 50 prosent og ikke 70 prosent, fra og med 1. november 2020. Inntektstap for arrangementer som gjennomføres, men som må nedskaleres på grunn av koronarestriksjonene, vil fortsatt kompenseres med inntil 70 prosent.

– Vi er svært glade og takknemlige for at dagens kompensasjonsordninger i det store og det hele fortsetter ut året. Det skaper trygghet og forutsigbarhet for idretten som har gått en usikker høst i møte, sier idrettspresident Berit Kjøll og fortsetter;

Les også:  Storslalom: Kongepokal til Stjernesund og Saltvik Pedersen

– Nå kan vi planlegge for aktiviteter innenfor de økonomiske rammene som vil gjelde ut året og hvor idretten til enhver tid må hensynta de myndighetspålagte restriksjonene for gjennomføring av idrettsarrangementer og aktiviteter.

Idrettspresidenten påpeker at dagens kompensasjonsordning treffer vesentlig bedre enn den første ordningen, selv om det er for tidlig å si noe om støtteordningens innretning er tilstrekkelig for å opprettholde et godt aktivitetstilbud i klubber og lag fremover.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra våre medlemmer på at dagens kompensasjonsordning for bortfall av inntekter treffer godt. Samtidig vil Norges idrettsforbund fortsette å følge likviditetssituasjonen for våre idrettslag. Økonomi må ikke stå til hinder for aktivitetstilbudet i våre klubber og lag. Det kan øke risiko for frafall og økte kostnader som skaper ytterligere barrierer for deltakelse. Det må vi unngå, sier Kjøll.

Les også:  Skiskyting: Dommen mot Anders Besseberg anket å stedet

Norges idrettsforbund ga i sitt innspill til revidert nasjonalbudsjett før sommeren et tydelig behov for en kompensasjonsordning tilsvarende 50 millioner kroner for toppidretten, som følge av utsettelsen av OL og PL i Tokyo 2020.

– Toppidretten bidrar til å bygge nasjonal identitet og stolthet for det norske folk. For å kunne prestere må våre fremste utøvere ha forsvarlige økonomiske og sportslige rammevilkår. Utsettelsen av OL og PL i Tokyo har medført betydelige ekstrakostnader, både for utøvere, støtteapparat og for våre olympiske særforbund. Derfor vil vi fortsette dialogen med myndighetene for å diskutere hvordan denne utfordringen kan løses, sier Kjøll.

Les også:  Tre nye år med Champions League på TV 2

Norges idrettsforbund vil sammen med myndighetene søke å finne gode økonomiske stimuleringsordninger fremover, som sikrer at aktiviteten kan holdes mest mulig i gang, gitt de usikkerhetsfaktorene som gjelder.

Kulturdepartementet har nå tatt initiativ til et møte 24. august, hvor Norges idrettsforbund vil levere et innspill på vegne av norsk idrett til stimuleringsordninger som nettopp skal sikre at mest mulig aktivitet kan utøves, i en situasjon hvor smittesituasjonen i samfunnet er preget av stor usikkerhet. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.