4959 aksjeselskaper gikk konkurs i 2018

kalkulator

I løpet av 2018 gikk flere norske aksjeselskaper konkurs enn på flere år. Det var totalt 4959 konkursåpninger, noe som er en økning på 12 prosent sammenliknet med året før. Konkursene økte mest i Buskerud og Aust-Agder, mens Troms og Trøndelag var de eneste fylkene som opplevde en nedgang i antall konkurser sammenliknet med 2017. 

I hele ni av tolv måneder økte konkursene i året som gikk. April, juni og august skiller seg særlig ut som måneder der mange foretak gikk konkurs. Det er konklusjonen når kredittopplysningsbyrået Creditsafe presenterer tall for konkursåret 2018.

– Når vi oppsummerer 2018, ser vi en markant økning i antall konkurser blant norske aksjeselskaper sammenliknet med både 2017 og 2016. Vi ser også samme tendenser i vårt naboland Sverige og i flere andre markeder, sier Per Fjærestad, daglig leder i Creditsafe. 

Konkursene er relativt ujevnt fordelt i løpet av året, men den største økningen kom i april, og den var da på hele 53 prosent sammenliknet med i fjor. Totalt sett er det fire måneder i løpet av året der konkursene har økt med 20 prosent eller mer. 

– Det er vanskelig å si hva dette kommer av, men det er verdt å merke at norsk økonomi og næringsliv generelt går bra, så det er nok ikke her vi finner svaret. Vi har tidligere sett at andre faktorer som påvirker konkursutviklingen kan være skjerpede kredittrutiner; at for eksempel «barrieren» for å åpne konkurser er lavere, men i 2018 ser vi en så pass markant utvikling at dette er en lite trolig årsak, sier Per Fjærestad. 

– Jeg tror mye av grunnen ligger i de strukturelle endringene vi ser knyttet til teknologi og internasjonalisering, ikke minst innen netthandel. Det blir derfor interessant å følge utviklingen i spesielt retail og detaljhandelen i 2019, utdyper Per Fjærestad.

Årets største konkurs (sett til omsetning) var innovasjonsselskapet Futuratech AS. Siste regnskapstall viser en omsetning på nærmere 458 millioner kroner. Nummer to på listen er MDP-panelprodusenten Smartpanel AS, som i 2016 hadde en omsetning på 457 millioner kroner. Den tredje største konkursen var entreprenøren M3 Anlegg AS, med en omsetning på 410 millioner kroner. Av alle aksjeselskaper som gikk konkurs, hadde 20 av disse over 100 millioner i omsetning. Den gjennomsnittlige omsetningen på foretakene som gikk konkurs er 3 millioner kroner.

Fylkene som ble hardest rammet, var Buskerud og Aust-Agder, der økningen var på henholdsvis 35 og 30 prosent. Møre og Romsdal er tredje fylket på listen, der konkursene økte med 23 prosent. Det er to fylker som skiller seg ut i statistikken, og det er Trøndelag og Troms, der konkursene ble redusert med henholdsvis 7 og 4 prosent.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.