48 fikk statsstøtte til å sette i stand kulturminner i Nordland i 2023

kulturminnefondet

I 2023 ga Kulturminnefondet tilsagn på totalt 8 232 000 kroner til 48 prosjekter i Nordland fylke der private eiere vil sette i stand sine kulturminner. Mange timers egeninnsats og engasjement har ført til nye verdier og bevaring for framtida. 

– Ved å bidra til et mangfold av kulturminner blir satt i stand i Nordland, sørges det for et grunnlag for framtidige opplevelser, kunnskap, utvikling og verdiskaping, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

Mange kulturminner er eid av private, samtidig som de er med på å utgjøre stedsidentitet og vår felles kulturarv. Det er derfor prisverdig at så mange i Nordland ønsker å gjøre grep for å kunne fortsette å bruke kulturminnene, eller å nå kunne ta de i bruk igjen. 

På landsbasis ligger gjennomsnittlig støtte på nesten 160 000 kroner per prosjekt. I løpet av hele fjoråret ble det behandlet 1685 søknader, der det ble søkt om til sammen 533 millioner kroner.

Les også:  Bodøværinger får mest kaffe for pengene i Nordland

Folkets hus Sulitjelma ble tilskuddsmottaker nummer 8000 i Kulturminnefondets 20 år og det ble markert i Sulitjelma. Styret i Kulturminnefondet ga tilskudd på inntil kroner 1 550 000 slik at taket kunne demonteres og repareres, og skiferstein omlegges. Det ble også gitt tilskudd til arbeid med kjøkken.  

– Ambisjonen med å reparere kulturminnet, slik at Folkets hus fortsatt kan være storstua for kultur i Sulitjelma er noe vi i Kulturminnefondet berømmer, sier Jakhelln. Vår erfaring er at vern og aktiv bruk må gå hånd i hånd når kulturminner skal bevares, legger hun til. 

Kulturminnet er i nesten daglig i bruk av lokalsamfunnet. Folkets hus består nå av kafé, kjøkken, leilighet, storsal, musikksal, pub og ungdomsklubb. Den frivillige organisasjonen har også planer om å sette i stand den ærverdige kinosalen med vel 200 seter i huset, slik at lokalbefolkningen kan ta den i bruk igjen, oppgir de i søknaden til Kulturminnefondet.  

Les også:  Buitink ny leder i Nordland SV

– Folkets hus i Sulitjelma vitner om fremveksten av organisasjonssamfunnet og behovet for forsamlingslokale. At kulturminnet bevares, både ved å bli tatt vare på, men også gjennom bruk er derfor av lokal og nasjonal verdi, sier Jakhelln. 

Et annet prosjekt som fikk støtte fra fondet var den gamle solartanken på Steigen Solartanken er et landemerke på Naustholmen som skal trekke eventyrlystne, og prosjektet ble støttet med 600 000 kroner. 

Naustholmen er en del av gamle Grøtøy handelssted og historisk har området vært brukt som handelssted og til fiske og jordbruk. Tanken sto tom og ubrukt, men eier Randi Skaug ønsket å skape nytt liv i den. Den vil bli tilbudt som overnattingssted for gjester på Naustholmen, med innredning og nordlysplattform.

Prosjektet er gitt navnet «Tank You», og navnet vil være synlig på fasaden mot skipsleia.  

Les også:  Sortland og Vefsn: Nytt fagskoletilbud i landbruket

Navnet er en hyllest til lokalsamfunnets sterke vilje og evne til å skape et levedyktig lokalsamfunn gjennom flere hundre år, og Solartårnet har en klar kulturminneverdi for folk i lokalsamfunnet.  

– Jeg vil gjøre den til et utropstegn for endringsvilje og overlevelse i den lille bygda Nordskot, og planen er å trekke eventyrlystne dit. Herfra skal vi tilby naturopplevelse og kulturformidling, skriver eier Randi i søknaden til Kulturminnefondet.  

Samtidig gir navnet også assosiasjoner til et sted som gir påfyll i form av opplevelser og kunnskap om kystkultur.   

– Prosjektet vil skape positive synergieffekter i form av økonomisk verdiskaping, økt tilgjengelig, opplevelses- og kunnskapsverdier til glede for lokalsamfunnet, tilreisende og andre besøkende, sier styreleder i Kulturminnefondet, Hanne Jakhelln. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.