Kulturminnefondet

Kulturminnefondet gir halv million til redningsskøyte

Kulturminnefondet har gitt RS 56 Olav Ringdal Jr. tilsagn om 500.000 kroner til istandsetting av skroget. Skøyta ligger på Bru og brukes til fisking og guiding. RS 56 Olav Ringdal Jr. har... Les mer »
fisk sjark lofoten

LESERINNLEGG: Viktige kulturminner i Henningsvær

Å finne den gode balansen mellom å ta vare på og skape nye verdier, er den mest spennende utfordringen for oss som jobber med kulturminnevern. Av Simen Bjørgen, direktør for Kulturminnefondet. I... Les mer »
kulturminnefondet

LESERINNLEGG: Mange gevinster ved å vare på kulturminner

Vi står overfor ett spennende kommune og fylkestingsvalg nå i høst. Vi skal velge politikerne som vil få ansvar for å ta vare på kulturarven i bygder og byer. Hittil har dette... Les mer »
kulturminnefondet

385 kulturminneprosjekt har fått støtte fra Kulturminnefondet

I første halvår av 2019 har 385 private eiere av verneverdige kulturminner fått 77,5 millioner kroner i støtte fra Kulturminnefondet. Fra 1. januar til og med 21. juni i år, har Kulturminnefondet... Les mer »
kulturminnefondet

1,8 millioner kulturminnekroner til eiere i Nordland

Årets første tildelinger fra Kulturminnefondet til private eiere av verneverdige kulturminner er gjennomført, og eiere i Nordland kan glede seg over 1,8 millioner kroner i støtte. Ni eiere i Nordland har så... Les mer »
norge kultur

Kulturminnefondet løftes fram i Granavollen-erklæringen

Kulturminnefondet styrkes i den nye regjeringsplattformen. Dermed er framtida lys for enda flere private eiere av kulturminner. I Granavollen-erklæringen som ble lagt frem torsdag kveld, løftes Kulturminnefondet fram i kapittelet som omhandler... Les mer »
stavkirke

Historisk vekst for Kulturminnefondet

Kulturminnefondets økonomiske ramme har vokst med 83 prosent siden 2014. Dette går frem av Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. – Dette fører til at langt flere private eiere av kulturminner kan... Les mer »
stavkirke

LESERINNLEGG: Kulturminnefondet i samfunnets tjeneste

Verdiskaping og samfunnsverdi som begrep står mer og mer sentralt i kulturminnevernet. For Kulturminnefondet har dette vært førende helt siden etableringen i 2002, men er i de siste åra blitt mer og... Les mer »
kulturminnefondet

Kulturminnefondet: Mange kulturminner bør sikres før vinteren

Kulturminnefondets ordning for støtte til straks- og sikringstiltak kan være redningen for mange kulturminner. Over 100 prosjekter har fått støtte gjennom denne ordningen i år, og du kan fortsatt søke. Vinteren kan... Les mer »
norge kultur

Kulturminnefondet innfører nå løpende søknadsfrist

Kulturminnefondet innfører nå løpende søknadsfrist på alle sine støtteordninger til bevaring av kulturminner. Tidligere har 1. november vært den årlige søknadsfristen for støtte til bevaring av verneverdige kulturminner. For å forenkle prosessen... Les mer »