Kulturminnefondet

Søknadsrekord til Kulturminnefondet: 2,6 millioner til Nordland

Kulturminnefondet har hittil i år mottatt like mange søknader som i hele fjor, og av 65 millioner i tilsagn har 2,6 millioner gått til prosjekter Nordland fylke. Kulturminnefondet forventer at søknadsveksten vil fortsette ut året.  Interessen for å... Les mer »
Kulturminnefondet

Kulturminnefondet gir pengestøtte til Litløy fyr i Bø i Vesterålen

Kulturminnefondet har nå vedtatt at Litløy fyr i Bø i Vesterålen får 650.000 kroner til å sette i stand fyrtårnet. Fyrtårnet på Litløy fyr er en 110 år gammel bygning som det siste tiåret har vært uten drift. Når fyret... Les mer »
kluturminnefondet

Stor statlig støtte til MK Svanen på Træna

Kulturminnefondet har nylig bevilget 150.000 kroner til reparasjon av forstavn på MK Svanen på Helgeland. MK Svanen er en 43 fots kutter, bygget med skrog i tre i 1926 på Hemnesberget. Fartøyet... Les mer »
Kulturminnefondet

360.000 kroner til Telegrafstasjonen på Støtt handelssted i Meløy

Kulturminnefondet kommer med et betydelig bidrag når taket på Telegrafstasjonen på Støtt gamle handelssted skal settes i stand. – Kulturminnefondet synes det er positivt at dagens eier har istandsatt flere av byggene og bruker dem aktivt innen reiseliv og... Les mer »
kulturminnefondet

Kulturminnefondet: 71.086.500 kroner til 443 prosjekter i Nordland

Siden oppstarten i 2003 har Kulturminnefondet tildelt 1 milliard kroner til restaurering av kulturminner. Det har ført til en samlet innsats på 3,5 milliarder kroner til bevaringsarbeid. I tillegg kommer verdien av at... Les mer »
kulturminnefondet

Støtte til viktig kulturmiljø i Plysjbyen i Bodø

Kulturminnet som nå har fått tilskudd på kr 150 000 fra Kulturminnefondet,  ligger i Plysjbyen i Bodø. Det er en vertikaldelt tomannsbolig som ble bygget i 1927, og er et av de få... Les mer »
Kulturminnefondet

Kulturminnefondet gir halv million til redningsskøyte

Kulturminnefondet har gitt RS 56 Olav Ringdal Jr. tilsagn om 500.000 kroner til istandsetting av skroget. Skøyta ligger på Bru og brukes til fisking og guiding. RS 56 Olav Ringdal Jr. har... Les mer »
fisk sjark lofoten

LESERINNLEGG: Viktige kulturminner i Henningsvær

Å finne den gode balansen mellom å ta vare på og skape nye verdier, er den mest spennende utfordringen for oss som jobber med kulturminnevern. Av Simen Bjørgen, direktør for Kulturminnefondet. I... Les mer »
kulturminnefondet

LESERINNLEGG: Mange gevinster ved å vare på kulturminner

Vi står overfor ett spennende kommune og fylkestingsvalg nå i høst. Vi skal velge politikerne som vil få ansvar for å ta vare på kulturarven i bygder og byer. Hittil har dette... Les mer »
kulturminnefondet

385 kulturminneprosjekt har fått støtte fra Kulturminnefondet

I første halvår av 2019 har 385 private eiere av verneverdige kulturminner fått 77,5 millioner kroner i støtte fra Kulturminnefondet. Fra 1. januar til og med 21. juni i år, har Kulturminnefondet... Les mer »