Kulturminnefondet

MK Faxsen får over en halv million kroner i støtte fra Kulturminnefondet

Nå har Faxsen behov for en større restaurering, og Kulturminnefondet bidrar med 625 000 kroner som skal støtte arbeidet. MK Faxsen er en Skandferkutter som opprinnelig er bygd som fiske- og fraktfartøy... Les mer »
kulturminnefondet

48 fikk statsstøtte til å sette i stand kulturminner i Nordland i 2023

I 2023 ga Kulturminnefondet tilsagn på totalt 8 232 000 kroner til 48 prosjekter i Nordland fylke der private eiere vil sette i stand sine kulturminner. Mange timers egeninnsats og engasjement har ført til... Les mer »
kulturminnefondet

Hundberghuset på Træna får midler fra Kulturminnefondet

Det gule huset ligger for seg selv på en odde og er det første man ser når man kommer til øya Sanna i Træna Kommune. Hundberghuset ligger i vakre særegne omgivelser, og... Les mer »
kulturminnefondet

250 000 nye kroner til Folkets Hus i Sulitjelma

Folkets hus i Sulitjelma ble nylig tilskuddsmottaker nummer 8000 i Kulturminnefondet, da de fikk 1 300 000 kroner til å sette i stand taket. Nå venter det 250 000 nye kroner til... Les mer »
kulturminnefondet

Sjeldent bygg i Bodø får 150 000 kulturminnekroner

Papphuset har ikke vært i bruk siden 60-tallet, og er preget av sig og manglende vedlikehold. Nå er en stor renovering planlagt slik at bygget kan bli en turisforeninghytte. Til dette får... Les mer »
kulturminnefondet

600 000 kulturminnekroner på dekk til M/S Gamle Salten

Det er store planer for fartøyet som nå skal settes i stand med midler fra Kulturminnefondet. Blant annet som bruk til restaurant- og hotellskip med base i Bodø. Men for at For at fartøyet skal... Les mer »
kulturminnefondet

49 fikk statsstøtte til å berge kulturminner i Nordland

I 2022 fikk 49 søkere statsstøtte til å berge kulturminnet sitt i Nordland. Mange grep gjort av private eiere, lag og organisasjoner har berget kulturminner i Nordland.    Kulturminnefondet har gitt til sammen inntil... Les mer »
kulturminnefondet

LESERINNLEGG: Frivillige redder kulturmiljø

Mennesker landet rundt samler seg for å ta vare på omgivelsene, atmosfæren og den viktige arven kulturminner gir. Siden 2003 har det blitt bruktover 1,5 millioner dugnadstimer brukt til å berge kulturminner... Les mer »
Kulturminnefondet

Kulturminnefondet støtter vei og bru i Bjørsvika i Steigen

Kulturminnefondet har bevilget kr. 250.000 til vei og bru i Bjørsvika i Steigen kommune. Tilskuddet gis til istandsetting og skjøtsel av 3,8 km veg og bru.  Bjørsvika er et kulturmiljø som står... Les mer »
Kulturminnefondet

Kulturminnefondet støtter Thormodbygget i Kalvika i Bindal

Kulturminnefondet har bevilget kr. 200.000 til Thormodbygget i Kalvika i Bindal kommune. Tilskuddet gis til å renovere tak ved å fjerne eternitt og legge nye takplater, reparasjon av bærekonstruksjon, montere nye vindskier og takrenner og rydde rundt bygningen. ... Les mer »