39 personer druknet i sommer

Redningsselskapet

12 personer omkom i drukningsulykker i august. Ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk har totalt 39 personer omkommet som følge av drukning i sommer. Det er én færre enn i både 2018 og 2019.

Tross at det ble tidenes båtsommer i år, har det vært en nedgang i båtrelaterte drukningsulykker. Mellom juni og august omkom åtte personer i drukningsulykker fra fritidsbåt, mot 16 i samme periode i fjor. Av sommerens ulykker skjedde halvparten mens båtene lå ved land. 

Alle som omkom fra fritidsbåt i sommer var menn over 40 år. Fire av ulykkene skjedde på sjøen, to i elver og to i vann/innsjøer.

I sommer har 18 personer druknet etter å ha falt i vann eller sjø fra land, mot seks i samme periode i fjor. To små barn falt i en elv og i sjøen; begge på Vestlandet. To voksne menn omkom i forbindelse med fiske i elv, mens tre personer falt i vannet da de var på tur. For de resterende er forløpet ikke kjent.

Les også:  14 omkom i trafikken i mars

Sju av ulykkene skjedde i elv, åtte i sjøen og fire i vann/innsjøer.

– Totalt sett har det vært flere drukningsdødsfall i elver og innsjøer enn på sjøen i sommer. Det understreker viktigheten av å kunne gjøre gode risikovurderinger over alt der vi ferdes i nærheten av vann, sier Krangnes.

10 personer druknet i forbindelse med bading i sommer. Av disse var sju personer under 25 år, mens én var i 50-årene og to var i 70-årene. Ni av ti var menn. Av de ti badeulykkene skjedde fire i vann/innsjøer, tre i elver og tre i sjøen. Alle utenom to badet sammen med andre.

Les også:  Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

– Også i sommer ser vi at barn og unge er mest utsatt for å drukne under bading. For at ingen barn skal drukne i Norge, er det viktig at kommunene og skolene sørger for at lærerne har riktig kompetanse og nok tid til å oppfylle de nye kompetansemålene for svømmeopplæring, sier Krangnes. 

I den nye læreplanen for kroppsøving legges det vekt på at barna skal lære å ferdes trygt rundt vann. Svømming, selvberging og livredning skal læres både innendørs og ute, der de aller fleste ulykkene skjer.

Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

– Dette er livsviktig og livslang læring som dessuten legger grunnlag for vannglede og gode opplevelser gjennom hele livet, sier Krangnes.

I sommer har drukning vært en hyppigere dødsårsak enn trafikkulykker. Mens 27 personer omkom i veitrafikken, døde 39 personer av drukning. 

Fra 1. januar til 31. august har 69 personer omkommet både i veitrafikken og i drukningsulykker.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.