Vil ha justering av lønns- og prisvekst for Bodø 2024

nfk

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge ber Kultur- og likestillingsdepartementet om å kompensere Bodø 2024 for uforutsett prisvekst.

Representantskapet i Bodø2024 IKS sendte 23. mai i år en søknad om justering for lønns- og prisvekst for Bodø2024 til Kultur- og likestillingsdepartementet. Søknaden ble undertegnet av ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, og fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide.

– Landsdelrådet for kultur i Nord-Norge støtter helhjertet opp om denne søknaden, og ber om at departementet innfrir engangssøknaden som kompensasjon for uforutsett prisvekst, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland, Christian Torset.

Les også:  Feil oversettelse banet vei for sjødeponi

Pris- og lønnsveksten fører til store utfordringer for Bodø2024 IKS. Selskapet er forpliktet til å gjennomføre et kulturhovedstadsprogram i henhold til søknaden til EU, og de aller fleste prosjektene er allerede igangsatt. Bodø2024 er en del av den nordnorske kulturavtalen 2022-2025, og Landelsrådet for kultur i Nord-Norge har dermed forpliktet seg til å følge prosjektet tett.

– Vi ser med bekymring at Bodø 2024 må holde igjen på aktivitet som kunne vært gjennomført. Derfor støtter vi opp om søknaden der kulturhovedstaden blir kompensert for den sterke prisveksten, sier fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, i Troms og Finnmark fylkeskommune, Marlen Bråthen.

Les også:  Sven-Erik Holsbø ny direktør i Frost Kraftentreprenør

Fokusåret er 2024, men prosjektet skal initiere aktiviteter i årene frem mot 2024, samt gi varige ringvirkninger i hele landsdelen og Arktis.

– Landsdelsrådet for kultur ser dette som en markering som skal komme hele landsdelen til gode, og en arena for å løfte kunst- og kulturfeltet i nord. Da må vi ikke la lønns- og prisveksten sette begrensninger på et prosjekt som kan gi et løft for hele landsdelen i nord, avslutter fylkesråd Christian Torset.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.