Utvikler ny løsning for samhandling om praksisplasser for høyere utdanning

web data pc

Arbeidslivsportalen skal bli en digital tjeneste for sikker samhandling mellom brukergruppene og alle faser knyttet til håndtering av praksisplasser i høyere utdanning.

Prosjektet startet som et initiativ fra OsloMet som i samarbeid med flere læresteder har utviklet tjenesten. I løpet av 2020 overtar Unit – direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning drift og vedlikehold.

Arbeidslivsportalen innebærer standardisering og innføring av nye arbeidsprosesser som i dag gjøres manuelt. Utover dette tar Arbeidslivsportalen med seg elementer som vil bidra positivt på studentenes opplevelse av informasjon knyttet til tildeling av praksis. Samtidig skal datasikkerhet og personvern ivaretas bedre. Det langsiktige målet er å utarbeide en nasjonal portal som skal bli den viktigste kontaktflaten mellom praksisrettet utdanning og arbeidsliv. Først må det utvikles digitale løsninger og prosesser for håndtering av praksisplasser. Forbedringene vil gi verdi til alle brukergruppene som blir berørt: studenter, praksissteder og studieadministrasjonen.

Les også:  Rentekutt: Rekordtrafikk for Landkreditt Bank

– Prosjektet viser oss nye måter å samarbeide på, sier prosjektleder Royne Kreutz ved OsloMet. Vi bygger gjenbrukbar kompetanse hos alle parter. Vi er godt fornøyd med den kompetansen vi kan trekke på i Unit. Det gjelder både det tekniske, men også på områder som datasikkerhet.

Digitaliseringsstyret vedtok en modell for samfinansiering av Arbeidslivsportalen i møte 28-29. august. Det gjenstår å sikre forankring av prosjektet hos de institusjonene som ikke har vært involvert i arbeidet med portalen så langt.

Les også:  Ikke streik: Enighet mellom Norwegian og pilotforeningen

Prosjektet ble lansert av OsloMet. I tillegg til samarbeid med Unit er også NTNU, UiA og UiS med i prosjektet. I tillegg jobber prosjektet med aktører fra helse- og kommunalsektoren og næringslivet.

Prosjektets fase 1, studentpraksis, avsluttes etter planen sommeren 2020. Prosjektet forbereder piloteringen av de første leveransene i høst og informerer jevnlig om status via sin blogg.

Den tette relasjonen mellom Unit og prosjektet legger grunnlaget for at Unit overtar drift, forvaltning og videreutvikling av Arbeidslivsportalen etter prosjektets slutt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.