To av tre unge ser det de tror er falske nyheter

avis media

To av tre norske 13 – 18-åringer har i løpet av det siste året sett en nyhet de mistenkte at var falsk, viser Medietilsynets nye undersøkelse Barn og Medier 2020. Men bare et fåtall av ungdommene sjekket saken nærmere.

I en undersøkelse Medietilsynet gjorde i hele befolkningen i 2019, svarte halvparten at de det siste året hadde kommet over en nyhet de mistenkte kunne være usann. Blant de unge svarer altså en høyere andel at de har opplevd det samme.

– Ungdom er i større grad enn andre grupper på sosiale medier, der vi vet at det er lett å spre falske nyheter. Det kan være én årsak til at de svarer som de gjør. En annen årsak kan være at de unge er mer oppmerksomme på faren for falske nyheter, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Få sjekker saker de tror er falske
Flertallet av de unge som svarte at de hadde sett en nyhet de trodde var falsk, sjekket ikke saken nærmere, viser Medietilsynets undersøkelse. Nær én av tre sjekket opp saken gjennom nettsøk, mens én av fem sjekket kjente nyhetskilder. Jentene sjekker gjennomgående i større grad enn guttene.

– Mange ungdommer er åpenbart klar over at de kan eksponeres for falske nyheter, og den bevisstheten er bra. Men flere trenger å kjenne metoder og verktøy for å kunne sjekke saker de mistenker at ikke er sanne, sier Velsand.

Les også:  100 000 elever løper TINEstafetten over hele Norge

Medietilsynet er opptatt av kritisk medieforståelse må få større plass i undervisningen fra tidlig alder.

– Det bra at temaer som nettvett og kildekritikk får større plass i læreplanene fra høsten. Men for at endringene skal ha ønsket effekt, må også lærerne få et kompetanseløft, sier Velsand.

Medietilsynet vil ha nasjonal strategi for barn og medier
Medietilsynet presenterer onsdag 26. februar resultater om barn og unges erfaringer med falske nyheter fra undersøkelsen Barn og medier 2020 på et seminar for lærere om kildekritikk i klasserommet. Det gjør vi i samarbeid med Faktisk.no og deres nye skoleprosjekt Tenk. Sammen med Faktisk.no og Utdanningsdirektoratet har Medietilsynet også laget et undervisningsopplegg for ungdomsskoletrinnet: Falske nyheter – kritisk medieforståelse.

Les også:  100 000 elever løper TINEstafetten over hele Norge

– Det må jobbes mer helhetlig og koordinert for å styrke og utvikle de unges kritiske medieforståelse, og Medietilsynet mener derfor det er på tide med en nasjonal strategi for arbeidet med barn og medier. Barna må bli kompetente mediebrukere fra ung alder, for å kunne navigere aktivt og trygt i et stadig mer komplekst medielandskap, sier Velsand.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.