kirke grav

Fjernet over 100 gravstøtter på Bodø kirkegård – Så kom en gladnyhet

Åshild Opøyen, leder i Bodø kirkelige fellesråd kunne tidligere i mai fortelle Avisa Nordland at de har mottatt en del reaksjoner fra folk som mener de risikerer å ta bort graver til... Les mer »
utgraving

Foredrag i Steigen om bosetninger i Norge etter istiden

Hege Damlien er første amanuensis i arkeologived Kulturhistorisk museum. I foredraget «Pionerbosetningen i Norge etter siste istid – gammelt DNA og steinhåndverk forteller» diskuteres nye arkeologiske funn og DNA-analyser av steinalderskjeletter og... Les mer »