Moderat avkastning i urolige markeder

klp

KLP leverer et resultat til sine kunder innen offentlig tjenestepensjon på 5,7 milliarder kroner.

Avkastningen på kundenes midler ble minus 1,4 prosent i fjerde kvartal og 1,5 prosent for hele 2018. Fallende aksjemarkeder preget avkastningen i fjerde kvartal, mens eiendom og anleggsobligasjoner bidro positivt.

– Urolige aksjemarkeder og stigende renter i Norge og utlandet preger resultat for 2018. Det ble realisert verdier fra tidligere gode år som sikret en bokført avkastning på 0,4 prosent i fjerde kvartal, og 3,5 prosent for hele året. Det gjør oss i stand til også i år å tilføre våre kunder et betydelig overskudd, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Les også:  NetOnNet: Tilbyr 10 års garanti på TVer!

– KLP oppnådde et resultat til sine kunder innen offentlig tjenestepensjon på 5,7 milliarder kroner. Selskapet bruker resultatet til å overføre 2,9 milliarder kroner til premiefond og til å styrke tilleggsavsetningene med 2,8 milliarder kroner.

Markedssituasjon i pensjonsmarkedet
KLP har en stabil underliggende vekst i premiereserven. Den pågående kommune- og regionreformen har så langt ikke ført til større endringer i dette bildet.

Partene i arbeidslivet er enige om prinsippene for endringene i offentlig tjenestepensjon. Denne ordningen tilrettelegger i større grad for å kunne kombinere arbeid og pensjon, og planlegge når man selv ønsker å gå av med pensjon. Endringene i pensjonsordningen for offentlig ansatte gjelder fra og med 1. januar 2020.

Les også:  LESERINNLEGG: Regjeringens statsbudsjett får karakter «Ikke bestått»

– KLP er godt forberedt for å møte økt kompleksitet som følger av regelverksendringer og eventuell ny konkurranse. Nytt pensjonsregelverk gir større valgfrihet for den enkelte, men vil også skape et økt informasjons- og rådgivningsbehov. Krav til kompetanse og systemer hos leverandørene vil øke. Vi er godt i rute til å få på plass en ny pensjonsveileder, der medlemmene våre kan simulere hvordan ulike valg av pensjon og arbeid påvirker pensjonen deres, sier Sverre Thornes.

Les også:  NetOnNet: Tilbyr 10 års garanti på TVer!

Fremtidens pensjonsplattform
KLP har startet et konsernovergripende endringsprogram som skal styrke selskapets posisjon i markedet ved å utnytte teknologiske muligheter. For å lykkes med strategien trenger KLP en fremtidsrettet pensjonsplattform som tilrettelegger for fortsatt lave kostnader og god service til kunder og medlemmer.

– Pensjonsplattformen skal legge grunnlaget for de beste pensjonsveiledningstjenestene for arbeidsgivere og medlemmer, og bidra til en langt høyere grad av automatisering og effektivitet enn i dag, sier Sverre Thornes.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.