akademikerne

Akademikerne rigget for streik i staten

Jurister, ingeniører, psykologer, leger, samfunnsvitere, økonomer og naturvitere i Politidirektoratet og Arbeids og -velferdsdirektoratet tas ut i en eventuell streik dersom partene i staten ikke kommer til enighet. Natt til 1. mai... Les mer »
akademikerne

Akademikerne støtter klimastreikerne

– Det er knallbra at ungdommen tar tak i klimatrusselen, og jeg tror streiken kan bli en vekker for lederne i landet. – Mitt råd er: La det ikke bli med streiken.... Les mer »
akademikerne

VIDEO: Ny medlemsrekord for Akademikerne

Aldri før har hovedorganisasjonen Akademikerne hatt så mange medlemmer. Det siste året har antall medlemmer i Akademikerne vokst med 2,7 prosent, til 208 597 medlemmer. Best er tallet for privat sektor, der... Les mer »
avtale enighet

Akademikerne styrker medlemsfordelene

Akademikernes medlemsforeninger viderefører og forbedrer avtalene med Danske Bank og Storebrand. Samtidig lanseres Akademikerne Pluss – som betyr en økt satsning på medlemsfordeler. Forrige uke ble Akademikeravtalen med Danske Bank fornyet for... Les mer »
akademikerprisen 2018

Akademikerprisen til menneskerettighets-psykolog

Etter 40 års arbeid med flyktninger og torturofre etterlyser professor i psykologi Nora Sveaass at norske myndigheter tar flyktningers psykiske helse mer på alvor. I dag mottar Sveaass Akademikerprisen under Akademikernes høstkonferanse... Les mer »
akademikerne

Statsansatte har ikke tid til nytenkning

Ansatte i offentlig sektor blir i mindre grad enn privat sektor oppmuntret til nytenkning. 36 prosent av de ansatte i det offentlige opplever å bli vurdert på innovasjon, mot 47 prosent av... Les mer »
akademikerne

Statsbudsjettet 2019: For passivt kompetanseløft fra regjeringen

Regjeringen har varslet en kompetansereform for hele arbeidslivet. Akademikerne etterlyser en langt sterkere satsning på etter- og videreutdanning i budsjettet. – Budsjettet er nøytralt og det er riktig at regjeringen å legge... Les mer »
lege

Enighet i lønnsforhandlingene i sykehusene

Det er enighet i lønnsforhandlingene i helsesektoren. Akademikerne er fornøyd med at medlemmene får en lønnsvekst på linje med resten av arbeidslivet. Natt til torsdag kom Akademikerne helse til enighet med arbeidsgiverforeningen... Les mer »