Stabil byggeaktivitet innen vann- og vindkraft

energi strøm

Ved utgangen av 1. kvartal var 5,3 TWh ny vindkraft og 2,1 TWh ny vannkraft under bygging. Det er omtrent på samme nivå som forrige kvartal, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Syv små vannkraftverk ble satt idrift første kvartal 2018. Et stort vannkraftverk, Rosten med en normalårsproduksjon på 192 GWh ble satt idrift. Det ble satt idrift to nye vindkraftverk, Svåheia med installert effekt på 25,2 MW, og Tindafjellet med 10,4 MW.

Les også:  Hvordan velge riktig ladekabel for Nissan Leaf

NVE og Olje og energidepartementet (OED) ga i første kvartal 2018 endelig konsesjon eller konsesjonsfritak til ni vannkraftprosjekt med en estimert samlet kraftproduksjon på 65 GWh. OED ga endelig konsesjon til Innvordfjellet vindkraftverk med en estimert kraftproduksjon på 391 GWh.

I elsertifikatsystemet ble det i første kvartal godkjent 10 anlegg med en samlet årsproduksjon på 280 GWh. Dette er fordeler seg på 132 GWh vindkraft, 147 GWh vannkraft og 1 GWh solkraft. Siden oppstart i 2012, er det godkjent 8,7 TWh norsk produksjon i elsertifikatsystemet. Av dette inngår 5,5 TWh i måloppnåelsen på 28,4 TWh.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.