Skal forske på hvordan Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark kan være en ressurs

svartisen saltfjellet

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark er et av to caser når forskere skal se på hvordan naturvernområder kan være en ressurs for samfunnet – uten at det går ut over lokale bruksinteresser eller verneverdier.

Forskningsprosjektet PARKAS skal utforske hvordan naturmangfold, kulturhistoriske verdier og andre miljøgoder kan forvaltes på en helhetlig måte.

– Det er viktig at politikken og forvaltningen utøves på en måte som tar hensyn til alles interesser og legger til rette for bærekraftige valg i verneområder, sier Véronique Simon som er en av de to prosjektlederne i forskningssamarbeidet.

Les også:  Betydelige helseplager blant beboere nær vindpark

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med en rekke offentlige og private aktører, blant andre Hordaland og Nordland fylkeskommuner, Sametinget og Nordland reinbeitedistrikt, Midtre Nordland Nasjonalparkstyre, Riksantikvaren, Statens Naturoppsyn (SNO), Statskog og Den norske turistforening (DNT).

Den tverrfaglige forskningsgruppen består av fire norske samarbeidspartnere nemlig NIKU, NIVA (Norsk institutt for vannforskning), NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) og Nordlandsforskning, samt flere forskningsinstitusjoner i Europa.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.